Nyheter

Under denna rubrik kommer information om större förändringar och nytillskott att redovisas.

10 december 2021. Förändring av menyer och rubriker.

10 december 2021. Gården Väsby med tillhörande bostadshus har lagts in. Detta är en del av det ”horisontella projektet”, som innebär att det till sommaren 2022 skall finnas en ytlig beskrivning av alla torp och gårdar i Halla. Detta kommer sedan att följas av det ”vertikala projektet”, som innebär en fördjupad beskrivning

17 december 2021. Gårdarna Ballersta, Eneby och Kälkesta med tillhörande bostadshus har lagts in. Detta är en del av det ”horisontella projektet”, som innebär att det till sommaren 2022 skall finnas en ytlig beskrivning av alla torp och gårdar i Halla. Detta kommer sedan att följas av det ”vertikala projektet”, som innebär en fördjupad beskrivning av alla torp och gårdar.

29 april 2022. Gården Sund har lagts in som en del av det ”horisontella projektet”.