Handledningar i hembygdsforskning

Dessa handledningar har jag tagit fram för en studiecirkel i hembygdsforskning som jag leder för personer i Stigtomta hembygdsförening.

Syftet med cirkeln och handledningarna är att fler skall forska kring sina eller andras gårdar och torp. Målet är att alla torp och gårdar inom hembygdsföreningen område (de gamla socknarna Halla, Stigtomta, Nykyrka och Bärbo) skall kartläggas och dokumenteras.

Inriktningen på cirklarna och handledningarna är att ge kunskap/stöd kring både hur man hittar information och hur man kan sammanställa/skriva denna information.

Cirkeln började 2018 och pågår fortfarande. Det innebär att det kommer att föras till ytterligare handledningar på denna hemsida.

Även om en del fokus ligger på Stigtomta, så torde mycket i handledningarna även vara relevanta för hembygdsforskare i andra delar av landet.