Om: mig, hemsidan och kontakt

Jag har varit sommarboende i gammalt torp nära Harhålet sedan 1958. Detta torp väckte mitt intresse för hembygdsforskning. Det resulterade i en bok om trakten nära Harhålet. Jag har sedan fortsatt att forska och skriva om trakten österut, inom gamla Stigtomta socken. För att lära andra att forska om sin eller andras gård/torp har jag lett en studiecirkel om hembygdsforskning.Inom ramen för denna cirkel har jag tagit fram handledningar som täcker olika forskningsområden.

För att få vidare spridning av min hembygdsforskning och för att lättare kunna göra rättelser och kompletteringar så har jag skapat denna hemsida. Sidan är fortfarande under utveckling, både när det gälle layout och innehåll.

Jag forsätter att forska och skriva kring dessa trakter, framöver mest i gamla Halla socken. Nu håller jag på och skriver en bok om Åke Ekstam, som var folkskollärare och kantor i Halla mellan 1913 och 1941. Den skall vara klar till sommaren 2022.

Denna hemsida, med databasen Runt Harhålet, www.carneck.se, har utgivningsbevis för databas utfärdat av myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att den skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen och inte påverkas av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta beroende på att grundlagar går före annan lagstiftning om de står mot varandra. Tillhandahållare och ansvarig utgivare för databasen är Claes Carneck.

Om du har kommentarer, frågor och rättelser på det jag skrivit, så kan du skicka mejl till mig på adress claes@carneck.se. Jag läser alla mejl, men lovar inte att skicka svar på alla.