Ballersta

(Baldersta, Baldursta, Ballista, Balderstom m fl äldre stavningar)

Lantmäteriet 1848
Skifteskarta från 1913

Första kända skriftliga omnämnandet är i medeltida brev från 1315. ”Hertig Eriks riddare Håkan Läma bortbyter ett öresland i Balderstad Till Sigtrag Jonsson, mot ett öresland i Eneby”  

Under Åkerös storhetstid på 1500 och 1600 talet var Ballersta rättarboställe med 15 gårdar och 5 torp inom sitt rättardöme varav 11 låg i Halla. 

Ballersta har bestått av tre gårdar vilka benämnts Västergård, Mellangård och Östergård (Övergård)

Öster-/Övergården , nr 1, 1 mantal,  frälse – krono – skatte:
– 1562 ägs det av Johan Axelsson Bjelke (+1576), Häradsätter
– 1586 – 1628 under Göksholm
– 1636 – 1680 under Tärnö
– 1684 utbytt till kronan av Henrik Falkenberg
– Skatteköptes 1718 (1719) av kyrkoherden Lars Marelius (kyrkoherde
  Halla)
– Ägs 1763 av lantmätaren Mårten Johan Rivell’s änka Märta Marelia
  Rivell

Mellan och Västergården, nr 2 och 3, – 2 mantal, frälse:
– Ägs av Åkerö från mitten av 1400-talet fram till 1900

Alla tre enheterna ägs av Åkerö från 1850-talet men säljs 1900 till grosshandlare Helge Ehrenborg som 1913 sålde till godsägare Erik Blomqvist (Moholm).

Erik Rundlöf gift med Lisa Sofia Blomqvist (död 1934) köper gården 1917 och bygger sedan upp Kälkesta till huvudgård med nya ekonomibyggnader etc och därmed tynar Ballersta frälsefogdegård bort till att bara bli bostäder

Efter Åkerös försäljning hålls 1901 en lösöresauktion där bland mycket annat 80 mjölkkor, 14 par dragoxar, 4 hästar, 2 vallhundar bjuds ut.

Ballerstas gamla gårdsbildning är idag avstyckad i 3 tomter:

Ballersta 4:5 Ballersta 4:6

 

Ballersta 4:5. Byggnaden tillkom i början av 1900-talet. Nu bor Ingela Isaksson & L O Svensson här.

Ballersta 4:6. Byggnad från senare delen av 1800-talet. Nu bor Dick & Pia Hasselblad här.

            

Ballersta 1:10

Ballersta 1:10. Byggd efter 1920. Innehavare Eva Freisinger.

Torp och avstyckade tomter:

Baldersborg

Ballersta 4:2 är avstyckad 1947. 1946 vid sin död bor här godsägare Georg Nyberg (1874 – 1946), bror till ing. Henrik Nyberg och gift med Emma Nyberg (död 1957). Nu bor Astrid Karlsson här. 

Baldersnäs

Ballersta 4:3 avstyckad 1985. Byggt ca 1872. Den förste att bo här var avskedade soldaten Erik Gustaf Ehn som flyttar in 1873, han kom då från Stenvik och bor här sedan till sin död 1895. Torpet hyrdes av Rune och Märta Wallin vilka sedan fick köpa avstyckningen som nu övergått till Anders och Cecilia Bollvik

Kalkhagen

Ballersta 4:4 avstyckad 1985. Namnet knyter an till det närliggande kalkbrottet där kalk brutits åtminstone sedan 1700-talet. Nybyggt 1824 och beboddes först av avskedade soldaten Carl Fredrik Skalm. Var då placerat längst ut på udden mot Hallbosjön men flyttades i mitten av 1800-talet till nuvarande läge. Nu bor Marie Hagberg och Leif Karlsson här.

Fredriksnäs

Lantmäteriet 1913

Torpet Fredriksnäs byggs ca 1818 på udden ut i Mäskaren. De första decennierna bebos det, och samnyttjas med torpet Åholmen av familjen Hagström som huvudsakligen var fiskare. Torpet bebott åtminstone till 1921 men revs i början av 1930-talet, nu finns bara husgrunderna kvar.

Utmed vägen mot Eneby låg Malmstugan, Hammarstugan och Plåtstugan. (Oskarsberg redovisas under Kälkesta)

Malmstugan

Torpet Malmstugan byggs ca 1840 och den förste kyrkbokförde här hette Gustav Malmström vilket kanske förklarar torpets namn. Torpet bebott åtminstone till 1923, numera finns bara husgrunden kvar.

Hammarstugan

Hammarstugan, soldattorp till Ballerstas Väster- och Mellangården. Soldaten och torpet med nr 67 tillhörde livkompaniet i Södermanlands regemente. Från 1680 talet har det bott minst 23 soldater här, den siste soldat Graff till 1902. Torpet var bebott till 1935 men sedan rivet, idag finns bara grunden till den lilla ladugården kvar. 

Plåtstugan

Kälkesta 1:8, var soldattorp till Ballersta Östergård. Soldaten och torpet med nr 68 tillhörde livkompaniet i Södermanlands regemente. Från 1680 talet fram till 1817 bodde här minst 13 soldater. 1817 blev torpet anslaget till underofficers lön och 1833 blev det ”indraget till musikens underhåll”. Efter 1817 har torpet alltså inte nyttjats som soldatboställe utan varit utarrenderat, huvudsakligen som skräddarboställe. Fram till 1936 bodde här även ett par smeder. Sedan 2010 bor Jonas och Christine Bollvik här.