Hembygdsföreningen

Stigtomta Hembygdsförening täcker de gamla socknarna Stigtomta, Bärbo, Nykyrka och Halla. Antalet medlemmar är drygt 200 personer. Årsavgiften är 150 kr och betalas på bankgiro 5326-8777, ange namn, adress och telefonnummer. Föreningen har en samlingslokal, Klockarbol, som utgörs av två låga röda hus vid vägen intill Stigtomta kyrka. Föreningen ordnar gårdshistoriska besök, sätter upp skyltar vid hus som är rivna, ordnar utflykter, sprider information om bygden med betoning på det historiska, ordnar föreläsningar och ger ut skrifter. Hemsidan hittas på www.hembygd.se/stigtomta.