Nyheter

Under denna rubrik kommer information om större förändringar och nytillskott att redovisas.

10 december 2021. Förändring av menyer och rubriker.

10 december 2021. Gården Väsby med tillhörande bostadshus har lagts in. Detta är en del av det ”horisontella projektet”, som innebär att det till sommaren 2022 skall finnas en ytlig beskrivning av alla torp och gårdar i Halla. Detta kommer sedan att följas av det ”vertikala projektet”, som innebär en fördjupad beskrivning

17 december 2021. Gårdarna Ballersta, Eneby och Kälkesta med tillhörande bostadshus har lagts in. Detta är en del av det ”horisontella projektet”, som innebär att det till sommaren 2022 skall finnas en ytlig beskrivning av alla torp och gårdar i Halla. Detta kommer sedan att följas av det ”vertikala projektet”, som innebär en fördjupad beskrivning av alla torp och gårdar.

29 april 2022. Gården Sund har lagts in som en del av det ”horisontella projektet”.

November 2022. Den slutgiltiga sammanställningen av Fyrsjö har lagts in. Den finns också att köpa i tryckt form.

Gården Ellesta med torp har lagts in som en del av det ”horisontella projektet”. Därmed finns den en översiktlig presentation av alla nuvarande och tidigare torp och gårdar. Detta kommer under resten av 2020-talet att följas av en fördjupad presentation, där sådan inte redan finns, av alla gårdar och torp i Halla – det ”vertikala projektet”.

April 2023. Mindre ändringar avseende Tiggesta och Sjövik.

December 2023. Ett nytt kapitel under Halla socken, Allmänt har införts med namnet Åke Ekstam.

21 mars 2024. Ett nytt kapitlen med rubriken Installationer har lagts in. Här finns de installationer jag har gjort sedan 2009.