Sjölund (16 -17)

Sjölund (16)

Karta 1689

Mantalslängderna visar att Sjölund, som då hette Sjölunda, var soldattorp (nr 71) från 1687 till 1763 och förmodligen byggdes för detta ändamål. Den första soldaten hette Joen Joensson. Från soldatregistret finns uppgift om Anders Österlind (1681), som blev antagen 1709. Han fick sin gråa rock uppbränd på marschen till Helsingborg. 

Sju av soldaterna fick soldatnamnet Falk. En var Anders Falk (tidigare Carlsson), född 1672, som var soldat här mellan 1717 och 1733, då han var gammal och bräcklig och begärde och fick avsked. Den siste soldaten som bodde här var Olof Falk (1727), som var 176 cm lång. Han antogs 1759 och ankom från Sverige till Pommern 19/10 1761 och arbetskommenderades till Stralsund. Han flyttade från Sjölund 1763, när torpet upphörde att vara soldattorp, till Norra Hagstugan som var soldattorp på Ellestas marker. När Sjölund upphörde att vara soldattorp 1863 blev Vretstorp det nya soldattorpet för rote nr 71.

Karta 1764

Sjölund finns med i husförhörslängder från 1786 (men inte 1776) och blev tillbyggt på 1950- och 60-talet. Namnet skrivs i husförhörslängderna ibland Sjölunda. Huset finns med på karta från 1689 som soldattorp och 1764 med namnet Sjöstugan. Det verkar som om detta hus låg ca 100 meter öster om det nuvarande.

Ung torpare

Under 1800-talet bodde många familjer på Sjölund, mest torpare, men även skomakare, fiskare, rättare, en korpral och många ogifta drängar. Torparen Lars Ersson (1766) bor här tillsammans med sin hustru Helena Pehrsdotter (1776) och deras sju barn: Cajsa Stina (1798), Erik (1802), Lars (1804), Gustav (1807), Anna Maja (1810), Greta Lotta (1812) och Anders (1815). Tre av de fyra sönerna dör tidigt. Erik av lungsot vid sjutton års ålder, Lars också av lungsot vid tjugotvå år och Gustav redan vid fyra år av frossa. Familjen har flyttat hit 1807. Lars Ersson dör 1829. Bouppteckningen visar på följande tillgångar.  Silver för 7 RB (850 kr); koppar för 4 RB (500 kr); tenn för 4 RB (500 kr); husgeråd bl.a. väggur för 14 RB (1 700 kr); järnsaker för 6 RB (750 kr); kökssaker för 4 RB (500 kr); kreatur, 1 oxe, 3 kor, 1 kviga, 1 kalv, 4 får, 2 grisar, för totalt 93 RB (11 500 kr). De totala nettotillgångarna var 188 RB (23 000 kr). Vid Lars död får den enda kvarvarande sonen, Anders, som nu är fjorton år ta ett stort ansvar och beskrivs några år senare som torpare. Han flyttar dock hemifrån 1837, då systern Anna Maja gifter sig med drängen Erik Ersson. Erik Ersson blir nu den nye torparen och änkan Helena beskrivs nu som svärmor. Lars och Anna Maja får dottern Hedda Charlotta (1839), men de flyttar från Sjölund redan 1841 vilket även svärmor gör.

1820 finns det en person på Sjölund som har mindre sidensaker. Det finns ingen som dricker kaffe eller te och inte någon som brukar tobak.

Lars Petter och Brita Cajsa

1841 flyttar torparen Lars Petter Andersson (1803) med hustrun Brita Cajsa Erdotter (1809) och hans dotter från tidigare äktenskap Anna Stina (1832) hit från Tallsätter (13). De får sonen Petter (1842), som dör efter tio dagar av barnsjukdom. Två år senare, 1844, får de tvillingflickor. Den ena är död vid födseln, medan den andra som får samma namn som mamman, Brita Cajsa, överlever. Den lilla familjen på fyra personer fortsätter att bo på Sjölund under många år. 1852 utökas familjen med ytterligare en dotter, Charlotta Lovisa. Samtidigt bor det många drängar på torpet. Det är vanligen en dräng i taget som bor ett år innan det är dags nästa dräng. Lars Petter och hustrun bor kvar på Sjölund ända fram till 1875 då de flyttar till Lugnet (11). Under de sista åren på Sjölund beskrivs Lars Petter som inhyse. De tre döttrarna har flyttat hemifrån tidigare.

Karta 18534

När Lars Petter och Brita Cajsa flyttar ut 1875 så flyttar skomakaren Henning Sjöberg (1853) in. Han bor där bara i fyra år innan han flyttar till Henningslund (18). Samtidigt, från 1877 till 1883 bor Anders Petter Claesson (1831) här tillsammans med hustrun Josefina Jonsdotter och deras fyra söner och två döttrar. Familjen beskrivs som hyresgäster, vilket är en ovanlig benämning vid denna tid. Mellan 1883 och 1885 bor fiskaren Karl Johan Lundqvist (1832) med hustrun Kristina Lundin (1835) och dottern Hulda Charlotta (1867) här. De kommer från Tallsätter och flyttar vidare till Lugnet. Det är samma mönster som för Lars Petter och Brita Cajsa. De tre torpen tillhörde samma gård, Ekeby (tidigare hade de tillhört Ödesby).

Erik tar livet av sig

En annan fiskare som bodde här var Erik Johansson (1845). Han bor 1875 i Trosa och gifter sig detta år med Christina Lovisa Olsdotter (1847). De får 1877 sonen Axel Edvin och 6 mars 1881 Anna-Maria. 16 mars, alltså tio dagar senare, dör Christina Lovisa av lunginflammation, lungödem.  Erik flyttar med de två barnen till Södra Askö utanför Trosa. Anna-Maria blir fosterbarn i en annan familj här. Erik gifter sig 20 september 1883 med Eva Johansdotter (1863) och de får en månad senare sonen Gustav Adolf. Året efter flyttar Axel Edvin till en fosterfamilj i Lästringe. 1885 flyttar Erik, Eva och Gustav till Sjölund. (1863). De får här ytterligare en son Karl (1886) som dör efter nio dagar av bröstsjukdom. Det tredje barnet heter Tekla (1887). De har också ett fosterbarn, Agnes (1875), som är dotter till en ogift kvinna och kommer från Bälinge 1887. Eva dör i augusti 1889 av lungsot, 26 år gammal. Erik har nu blivit änkling för andra gången. Elfte november 1889 flyttar pigan Anna Andersdotter (1856) in på Sjölund och tjugofemte maj året efter gifter hon sig med Erik. Tre månader senare får de en son, Bror. Tjugofjärde oktober 1892 skjuter Erik Johansson sig själv. Två år senare flyttar Anna med de tre barnen till Nyköping, som hon kommer ifrån, och försörjer sig som fabriksarbeterska på Hargs industrier. Styvbarnen Gustav och Tekla flyttar dock av okänd anledning tillbaka till Halla socken redan efter ett år. Det uppstår två naturliga frågor. Varför tar Erik livet av sig och varför flyttar Gustav och Tekla tillbaka till Halla?

Bouppteckning

Vid bouppteckningen efter Erik fanns följande tillgångar (10 kr motsvarar 525 kr):
Koppar och metall för 11.50: 1 mindre kittel med lock, 2 kokpannor med lock, 1 kaffekokare och ett par ljusstakar. Järn och blecksaker för 46,50: 1 bykgryta, 1 kokgryta med lock, 3 kokpannor med lock, 1 järnmortel, 8 pannor, 1 strykjärn, 1 kaffebrännare och en pannring, 2 hackknivar, 1 järnspis med kärl, 1 kaffekvarn, 12 par knivar och gafflar, 6 mat- och 6 teskedar av mässing. Glas och porslin för 10.40: 6 dricks- och 6 supglas, 1 karaff, diverse flaskor och buteljer, 12 djupa och 12 flata porslinstallrikar, 12 kaffekoppar, 1 kaffekanna, 2 sockerskålar, 1 gräddkanna, 3 smörtallrikar, m.m. Möbler och husgeråd för 113,75: 1 byrå, 1 skänk 2 soffor, 1 kommod, 1 bord, 1 säng, 10 stolar, 1 spegel, 10 stolar, 1 spegel, 1 ur, 1 kappsäck, 1 vävstol med tillbehör, 3 mjölvackar, bakredskap, 2 spinnstolar, 1 kardstol, bobiner (spolar som tråd rullas på), 1 härvor, 2 såar, 2 hinkar, 2 ämbar och 1 tina. Diverse fiskverktyg för 550 kr. Ett mindre parti slöjdverktyg för 15 kr. Linne och sängkläder för 20 kr. Diverse saker för 20,25 kr. Den avlidnes kläder för 50 kr. Diverse för 4,50: 1 lampa, 1 par ljusstakar och 1 båssa?. 2 betsman och diverse böcker för 4,50 kr. 2 järnspett, 2 spadar, 2 grepar och 2 yxor för 5 kr. 1 såg, 1 släde, 1 mindre parti bräder för 10 kr. 1 gris och 3 kärror för 50 kr. På banken 277 kr. Summa tillgångar 1173,17 kr.  Skulderna var på 204,37 kr, varav 112,50 var till korpral Nyström på Karlslund och begravningskostnader på 76.12 kr. Boets behållning blev 958.80 kr.

Barnen till fattigstugan

1895 beslutar kommunalstämman att ge kommunalnämndens ordförande ”fria händer att vidtaga de mått och steg han fann för gott för att underhållet av avlidne fiskare Johanssons minderåriga barn måtte tillfalla den kommun, där deras styvmoder nu befinns vara mantalsskriven. Detta uppdrag lyckas tydligen inte, för samma år beslutar kommunalnämnden i Halla att anslå 135 kr för barnen och uppdrar till ordföranden att försöka få barnen utackorderade mot lägsta möjliga ersättning. Först har man försökt att få Nyköping att stå för kostnaderna med hänvisning till barnens nuvarande hemort. Tydligen lyckas man inte hitta någon som ville inackordera barnen och inte heller att Nyköping skulle ta något ekonomisk ansvar för barnen, för 1896 flyttar de två barnen in i Fattighuset. Gustav flyttar till Tallsätter (13) när han blir femton år och blir där tjänstegosse innan han några år senare flyttar till Ösmo i Stockholms län. Tekla är under en tid inackorderad hos arrendator C Andersson mot en ersättning på 60 kr. För att hon skall få stanna där kräver arrendatorn 1900 ytterligare 10 kr, vilket också beviljas. Tekla flyttar till Stockholm när hon blivit femton år. Fosterdottern Agnes flyttar 1891 som sextonåring först till Tallsätter och sedan året efter till Stockholm. Anna dör i Nyköping 1916, sextio år gammal av myelitis (ryggmärgsinflamation).

Häradsekonomiska kartan 1897-1901

Siste torparen

1894 flyttar korpralen Gustav Adolf Palm (1844), hustrun Anna Sofia Hellström (1835) samt barnen Julia Maria (1877) och Johan Robert (1879) tillsammans med fosterdottern Elin Maria (1886) hit från soldattorpet Södra Harstugan (12). De bor här fram till 1901, då Gustav och Anna Sofia flyttar till Ekeby, där Anna Sofia lever till 1927 då hon dör av ålderdom nittiotvå år gammal. Gustaf dör 1928, åttiofyra år gammal. Därefter bor det två torparfamiljer under kortare perioder. Torpare Karlsson med familj 1902 till 1905 och torpare Johansson med familj 1905 till 1908. 1908 flyttar torparen Johan Fredrik Jonsson (1853) in tillsammans med hustrun Anna Lotta Andersson (1853). De har barnen Carl Oscar (1878), Elin Sofia (1888), Elsa Charlotta (1893), Klas (1894) och Olga Amalia (1899). Elsa Charlotta får en ”oäkta” son, Erik Folke, 1911, och flyttar hemifrån 1913. Familjen i övrigt flyttar 1918 och därmed lämnar den siste torparen Sjölund. Då hörde 5 ha åker till Sjölund. Fördelningen var: höstvete 0,27, höstråg 0,36, korn 0,11, havre 0,27, blandsäd 1,20, ärter 0,08, potatis 0,07, foderfrukt 0,07, klöverfrö 0,06, för höskörd 1,71 och ren träda 0,72.

Snickare Karlsson

Från 1919 och till 1955 bodde byggnadssnickaren Karl Hilmer Karlsson (1885) med hustrun Ella Elvira Gustafsson (1894) här. De får en dödfödd dotter 1921, senare en son Carl Gösta (1924) och en dotter Elsa Viola (1929). Elsa Viola dör dock redan 1932 av tbc. Karl Helmer, som jobbade på Ekeby, och Ella Elvira bor kvar själv fram till 1955, då de flyttade till Ellesta (där de dör 1962 respektive 1960). De odlade jordgubbar och sålde och hade även bikupor. Karl Hilmer byggde ladugården på Sörkärr (14), dass och förråd på Lugnet (11) och en garagedörr vid ladan som hörde till Stavstugan (19). Sonen Carl Gösta blev kronofogde i Nyköping och tog namnet Törneholm. Han bor kvar på Sjölund till 1950.

Bokhandlare Kvant

Huset avstyckades och köptes från Ekeby 1955 av bokhandlare Viking Kvant (1911) med fru Margit (Gittan) (1915) för 23 000 kr. Kvants fyra barn heter: Peter, Stefan, Jörgen och Anneli. Man ansökte 1973 om bygglov, som också beviljades, för att få bygga ”Nya Sjölund”, som skulle ligga där ett mindre förråd låg väster om huvudbyggnaden. Detta bygge blev aldrig av, i stället säljs hela fastigheten 1974 till hovrättsrådet och författaren Jan Gehlin (1922) och författaren Marianne Alopaeus (1918). 1982 ansöker Marianne Alopaeus om bygglov för uppförande av ett mindre hus mellan huvudbyggnaden och sjön. Bygglov beviljas. Tanken med huset är att det skall vara en skrivstuga under sommarmånaderna. Byggnaden skall vara en något förminskad men i övrigt exakt replik av Emanuel Swedenborgs 1700-tals lusthus som finns på Skansen. Anledningen till att det bara är Marianne Alopaeus som ansöker om bygglov är att huset är att huset skulle vara en gåva till Jan Gehlin från hans författarkollegor, förmodligen på hans 60-årsdag. Det blir dock av okänd anledning aldrig något skrivarlusthus. De styckar av tomten i tre tomter 1987 och den västligaste, Sjölund 1 (17) säljs 1987 till regissören och författaren Carl-Johan Seth. 

Bostadshuset 2013

Sjölund köps 2009 av Åke Svensson och Helena Stålnert. På den östligaste tomten, där det ursprungliga huset (revs 2010) låg har de låtit bygga ett nytt hus med likartad utformning och storlek samt ett garage- och förrådshus. På den andra tomten där det tidigare fanns en gammal förrådsbyggnad har det uppförts ett mindre bostadshus. 2015 uppfördes ett garage på den nordöstliga delen av tomten.

Sjölund 1 (17)

Bostadshuset 2013

Här var det ursprungligen ett hönshus. Huset uppfördes med ”Ana-bräder” på 50-talet. Det hyrdes under många år av Lennart (1919) och Anna-Lisa Sörlin, som har en dotter. Tomten som tidigare var en del av Sjölund såldes 1987 av Jan Gelin till regissören och författaren Carl-Johan Seth som sålde den vidare 1991 till Ulf och Maria Ask som byggde ett nytt hus där.