Karta och kartindex

Kartindex

Hus – längst stora vägen från norr

0.  Bostacken
1. Hasselvik
2. Ekeby
3. Ödesby
4. Eggardsnäs
5. Eknäset
6. Trädgårdsstugan
7. Karlslund
8. Vretstorp
9. Olstorp
10. Olstorp 1
11. Lugnet– Christinelund
12. Södra Harstugan
13. Tallsätter
14. Sörkärr
15. Lillstugan Sörkärr
16. Sjölund
17. Sjölund 1
18. Henningslund och Marieberg
19. Stavstugan
20. Björkeberga
21. Sjöstugan
22. Strandstugan
23. Stockstugan
24. Enelund
25. Stensätter
26. Flygarstugan
27. Stenbacken
28. Lill-Kjulsta
29. Hånövik
30. Haglund
31. Hällstugan

Natur – från norr

A. Lillsjön
B. Eknäset
C. Badhuset
D. Sundsudde
E. Hurtigskogen
F. Harhålet
G. Grusgropen
H. Vårskogsudden
I. Vårskogsstigen
J. Utsiktsstigen
K. Blåbärsstigen
L. Vitsippsstigen
M. Båtviken
N. Norra udden
O. Stenstranden
P. Västra udden
Q. Svarta hålet
R. Södra udden och Lilla Stenstranden
S. Snäckis
T. Myggbacken
U. Lejonstigen
V. Lejonbacken
W. Mellanstigen
X. Södra Lejonskogen
Y. Norra Lejonskogen
Z. Knispen
Å. Hånö
Ä. Sörkärrsviken

  • Fornminnen, markeras med liten bokstav, se denna bilaga.

Den ojämna linjen är strandlinjen. Den kraftiga linjen är stora vägen. De övriga linjerna är små vägar. De streckade linjerna är stigar. Första kartan är den västra.