Hånövik (29)

Ekonomiska kartan 1958

Detta hus byggdes 1947 av Optiker Per Birger Kalling (1913) och hustru Karin Margit (1914). Deras två barn heter Tomas och Birgitta. Huset började byggas under kriget, men eftersom det inte var tillåtet att bygga då så hängde man presenningar för att dölja bygget. 

Bostadshuset 2013

När Per Kalling dog 1998 tog Jenny Maria Larsson över (barnbarn till Kallings?). Hon sålde huset 2001 till Jan Särnesjö som lät utöka tomten mot vattnet genom att fylla ut med sten och jordmassor. Han lät också riva garaget och fick bygglov för att bygga ett nytt som skulle ha sovloft ovanpå (något bygge blev det inte).  2006 köptes huset av David Löfgren (se Enelund). På 1800-talet hörde denna mark till torpet Haglund (30). Området norr om vägen mellan Stavstugan och Sjölund (det som ligger mot Stigtomta) kallades på 1700-talet för Hemskogen och användes till bete och fångstskog (skog som användes för att få timmer).