Källor

Skriftliga källor och hemsidor – skall kompletteras

 • Allemansrätten. http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/
 • Andrén, Elof. 1986. En Sörmlandsbygds historia.
 • Andersson, Kent & Anderö, Henrik. 2007. Ordbok för släktforskare.
 • Badplatser – mätning av tjänlighet. http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se
 • Björksten. S.R. & Stenberg. D. 1947. Södermanland. I Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd. Del 1.
 • Bouppteckningsprotokoll från Jönåkers häradsrätt. Landsarkivet i Uppsala*
 • Bygglov – Nyköpings kommun. http://nykoping.se/sv/

Demografisk databas om dödsorsaker och sjukdomar – förr och nu. http://www.ddss.nu/(S(wkdmsfbml12isb55dthdwb55))/swedish/means/latCauseOfDeath.aspx

 • Enskilda avlopp – Nyköping kommun. http://nykoping.se/sv/
 • Eriksson, Lars. 2002. Svenska knektar.
 • Flygfoto. http://www.flygfotohistoria.se/
 • Frigivna straffarbetsfångar. http://www.svar.ra.se/
 • Fornlämningar. http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/
 • Geologiska kartor. http://www.sgu.se/sgu/
 • Husförhörslängder. Landsarkivet i Uppsala*
 • Josephsson, Magnus. 2004. Santa Katarinas och riddaren Eggars hem. I Sörmlandsbygdens årsbok 2004.
 • Kalender över Södermanlands läns landsbygd. 1920. 1:a serien. Del 6, Jönåkers härad. Södermanlands läns hushållningssällskap.
 • Lantmäteriverkets historiska kartor. http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
 • Norén Håkan. 2010. Nyköpings historia II.
 • Ortnamnsregister.http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/
 • Prisomräknare från medeltid till nu.http://www.historia.se/indexprisjamforelse.html
 • Prisomräknare från 1873. http://www.myntkabinettet.se/web/rakna_ut_penningvardet.aspx
 • Rapporter om natur från Länsstyrelsen Södermanlands län. http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/Pages/default.aspx
 • Rench, Olle. Så snart bättre tider inträda. Om Nyköpings kanal. I Sömlandsbygden 1994 s. 93 – 116.
 • Skogsvård. http://www.skogsstyrelsen.se/
 • Sockenprotokoll från Halla socken/kommun från 1755 till 1951. De från 1755 till 1853 finns i Landsarkivet i Uppsala och de mellan 1863 och 1951 finns i Nyköpings statsarkiv. Protokollen från 1854 till 1862 är försvunna.
 • Soldater i Sörmland. http://soldatregister.p10.se
 • Stigtomta Hembygdsförening – informationsblad
 • Sveriges officiella statistik
 • Södermanlands Nyheter – artiklar
 • Svensk Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8004
 • Södermanlands läns kalender. Flera år. Södermanlands läns hushållningssällskap.
 • Torpinventering i Stigtomta – Bärbo – Halla och Nykyrka socknar
 • Vetenskapligt program Södermanlands län. Arkeologiska meddelanden 2004:02. Sörmlands museum.
 • Växter och djur. http://www.artportalen.se/
 • Wikipedia. http://sv.wikipedia.org
 • Ångslupen Munter. http://munter.nu/
 • Älvsborgs lösen 1571. http://www.svar.ra.se/
 • Översiktplan – Nyköpings kommun. http://nykoping.se/sv/

* Finns även att se på internet via kommersiella hemsidor