Byggnader

Mangårdsbyggnader

Lantmäteriet 1743

På lantmäterikartan från 1743 framgår att det då fanns två mangårdsbyggnader. För att skapa sig en bild av hur mangårdsbyggnader såg ut vid den här tiden kan man utgå ifrån normalritningar som utarbetades 1687 av generalkvartermästare Erik Dahlberg. De gällde för boställen för kornetter, fänrikar och löjtnant. De var 14×6 meter med en stuga, två kammare, kök och förstuga. De var knuttimrade med inklädda knutar och med sadeltak täckta med grästorv. 

Lantmäteriet 1855

På lantmäterikartan från 1855 ligger två mangårdsbyggnader i öst-västlig riktning. De har uppskattningsvis måtten 14×8 m resp. 12×8 m. Den större av dessa, som ligger närmats vattnet (trapporna ner mot vattnet finns kvar idag) var förmodligen den som beskrivs ovan. Uppgifterna är en tolkning av Hedvig Strandbergs bouppteckning. Dessa två mangårdsbyggnader revs sannolikt i nära anslutning till att kartan upprättades. 

Om man kom in i mangårdsbyggnaden i mitten av 1800-talet så såg det ut så här (rummens placering är lite osäker). På nedre våningen. Kontoret med 1 skrivbord, 8 klädda stolar, 1 expeditionsskåp, 1 stålsäng, 1 schatull, 1 toalettspegel, 1 tobaksask, 1 spottlåda, 1 barometer, 2 jetonglådor med marker, 1 silverur med klockställning 5 rakknivar, 2 bläckhorn, 2 sigiller, 1 paraply, 2 fönstergardiner och 2 rullgardiner. Nedre rummet med 2 byråer, 1 skänk, 1 säng, 2 simpla liggsoffor, 3 matbord med fällskivor, 1 linneskåp, 1 klädskåp, 8 fönstergardiner och 8 rullgardiner. Sängkammare med 2 sängar och 1 bord. Köket med 2 bord, 2 sängar, 9 trästolar och 1 kryddskåp. Hemlighuset med 1 spegel, diverse tavlor, 2 fönstergardiner och 2 rullgardiner.

På övre våningen. Förmaket med 2 soffor, 4 stolar, 6 taburetter, 1 större spegel, 1 tebord med alrotsskiva,1 pelarbord med marmorskiva, 2 sybord, 2 ljusstakar i marmor, 1 spottlåda av järn, 2 större tavlor med förgyllda ramar, 3 fönstergardiner och 3 rullgardiner. Sängkammaren med 1 fanerad säng, 1 fanerad byrå, 6 klädda stolar av björk, 1 större spegel, 1 toalettspegel, 1 nattkommod i mahogny, 1 fanerad vilsoffa, 10 små tavlor, 1 tvättställning av björk, 1 nattpotta av porslin, 2 fönstergardiner och 2 rullgardiner. Övre salen med 2 matbord med fällskiva, 2 dussin stolar, 1 fanerat fällbord, 1 dubbel skänk, 4 tavlor och 1 bokhylla med diverse böcker.

Häradsekonomiska kartan 1897-1901

I stället byggdes en ny mangårdsbyggnad 1858. Eftersom de två gårdarna sedan 60 år tillbaka var en gård, så behövdes det bara en mangårdsbyggnad. Läget på den nya byggnaden är helt säkert byggnaden med streckade linjer som ligger över den ena av de gamla mangårdsbyggnaderna. Gamla lantmäteriförrättningaranvändes ibland för att visa var nya byggnader skulle ligga. Den nya mangårdsbyggnaden brann ner till grunden 1888, men byggdes upp på samma plats och är det hus som finns idag. Den omfattar 13 r.o.k. och renoverades 1946.

Mangårdsbyggnaden 2017

Ekonomibyggnader

Ny ladugård byggdes kring 1740. Denna hade formen av ett U, med öppningen ut mot vattnet. Den revs och en ny ekonomibyggnad uppfördes 1860 och fick formen av ett spegelvänt F. Vid samma tid revs förmodligen det som troligen var två magasinsbyggnader/lador nära mangårdsbyggnaderna. De två byggnaderna som ligger i nord-sydlig riktning på lantmäterikartan från 1855. I stället byggdes den streckade magasinsbyggnaden som fortfarande finns kvar idag.

Gamla magasinet 2017

Främst under familjen Eriksson har stora förändringar och utbyggnader av ekonomibyggnaderna genomförts. De ekonomibyggnader som uppfördes 1860 finns inte längre kvar (förutom magasinet). 2017 finns: ensilagesilos plan- och tornsilos, spannmålstork och fristående silotork för spannmål, 2 invallningspumpar, gödselbrunnar med totalvolym på 10 000 m3, stallbyggnader, maskinhall med gårdsverkstad och panncentral med kulvert till spannmålstork, samtliga bostäder och gårdsverkstad.

Ny ladugård 2017.

1841 fanns en smedja och en brännvinsbyggnad. Det är oklart var dessa byggnader låg.

Hus nära gården

Vesterbo

Vesterbo 2017

Vesterbo byggdes förmodligen på 1870-talet som statarbostad, när boendet på torpen avslutades och torparna blev arbetare och flyttade närmare gården tillsammans med sina familjer. Det ser på kartan från 1897 ut att vara två kvadratiska huskroppar som låg ihop. Man kan tänka sig att namnet kommer från att det ligger väster om mangårdsbyggnaden. Huset fördubblades i storlek av Svante Eriksson på 60-talet. Länge bodde här Ragnar och Karin Eriksson med sönerna Bo och Kent. Ragnar och Bo arbetade länge på gården. Nu bor Jesper Schönbeck här med två barn.

Lägenheterna

Lägenheterna 2017

Lägenheterna byggdes förmodligen i början på 1900-talet som arbetarbostad Det var då ett hus med 3-4 lägenheter. Huset har byggts ut, så att det blivit dubbelt så stort samtidigt som antalet lägenheter har reducerats till två som var och en är på ca 150 kvm. Arne och Bodil bodde som nygifta 1971 i en av lägenheterna. Den östra lägenheten används nu som bostad till arbetarna från det baltiska bemanningsföretaget. I det västra bor sedan många år Ove och Eva Sjöberg.

1897 fanns ytterligare ett hus, som nu är rivet, nära mangårdsbyggnaden. Det byggdes kring 1860, låg ca 50 meter norr om magasinet och ganska nära vattnet. Det hade tidigare funnits ett hus alldeles väster om det nya huset. Detta kan ha varit smedjan som omnämns på en bouppteckning från 1841.

Näsudden

Näsudden 2017

Vid Näsudden byggdes en sommarstugan 1956 av smeden Martin Sandberg på en icke avstyckad tomt. Martin jagade tillsammans med Rolf på gården. Han var en hejare på gammeldans och att spela fiol. Det vilda husbygget kallades också Martinique. När Martin dog tog hustrun över huset. Det köptes i slutet av 1970-talet av Arne. Huset hade flera olika hyresgäster under 1980-talet. Nu har det hyrts av samma familj sedan trettio år tillbaka. Först av Olle och Louise (Lolla) Karlsson och senare av sonen Tomas. Olle arbetade på ÖSB.

Två småhus

På 1960- och 70-talet fanns ett litet hus, ungefär som en friggebod, nedanför stora huset mot vattnet. Här bodde Sivert och Maja Karlsson. Sivert ägde Enstaberga Cementgjuteri tillsammans med sin bror. Deras dotter Ingrid gifter sig med Göran Forsberg, som under lång tid är kommunalråd.

Rakt ner från stora huset, vid Hallbosjön, fanns en gammal tvättstuga. Här har nu ett nytt mindre hus byggts.

Kalkungsbacken

Kalkungsbacken 2017

När Arne och Bodil Eriksson 2010 lämnar över gården till sonen Anders låter de bygga ett hus på det som heter Kalkungsbacken. Det styckades då också av en tomt för detta ändamål. Det finns obekräftade uppgifter om att det har funnits en kalkugn här och att det är av denna som backen har fått sitt namn. Några lämningar från en kalkugn har dock inte kunnat hittas. Bostadshuset är i två plan på 220 kvm fördelade på 6 rum med kök. Till huset hör också ett varmgarage på 70 kvm. Huset blev klart vid årsskiftet 2014/15 och har byggt av Nyvest med Mia Lundqvist som arkitekt.