Sjöstugan (21)

Bostadshus 2013

På denna från Stavstugan (19) avstyckade tomt har Anita Zadig (född Annerstedt) och Torbjörn Zadig byggt ett hus 2009.