Natur

Det som är utmärkande för det sörmländska landskapet och som vårt område är mycket representativt för är blandningen mellan vatten, skog och åker i ett lätt kuperat landskap. Till skillnad från många andra landskap, t ex Östergötland och Uppland finns det inga stora slätter. Skogen dominerar inte heller som den gör i stora delar av Småland, Norrland och Skogslänen. Förekomsten av sjöar är också stor. 

Grundvattenkapaciteten i berget är mindre än 600 liter/timme i hela området förutom sydvästra delen av Vårskogsudden (H) där kapaciteten är mellan 600 och 2000 liter/timme. Grundvattenkapaciteten i jordlagret är 5 – 25 liter/sekund inom ett område som täcker hela Vårskogsudden och bort mot Olstorp (9) i väster och till Sjölund (16) i öster, samt något norr om stora vägen. På Hånö (Å) är kapaciteten i jordlagren 1 – 5 liter/sekund och runt Tallsätter (13) under 1 liter/sekund.

Grus finns på tre platser enligt uppgifter från SGU (Sveriges geologiska undersökningar, statlig myndighet). Naturvärdesklassningen görs i fyra klasser, där I är högst, enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014)
– Vårskogsudden (H) 490 000 ton, fördelat på 75 % växlande och 25 % sand. Naturvärdesklass I (den högsta). Geologiska skyddsvärden. Stora landskapsbildmässiga värden. Skyddsvärde med hänsyn till friluftslivet.
– Hånö (Å) 310 000 ton, fördelat på 50 % grovt grus och 50 % växlande. Naturvärdesklass II. Geologiska skyddsvärden. Stora landskapsbildmässiga värden. Skyddsvärde med hänsyn till friluftslivet.
– Olstorp (9) 100 000 ton, fördelat på 100% växlande. Naturvärdesklass II. Begränsade geologiska skyddsvärden. Landskapsbildmässiga världen. Begränsade skyddsvärden med hänsyn till friluftslivet.