Karlslund (7)

Häradsekonomiska kartan 1897-1901

Karlslund tillhör Ekeby. Det ursprungliga huset byggde 1873 och namnet stavades då Carlslund. Huset var uppkallat efter den förste som bodde där, torparen Carl Wilhelm Nyström. Han var född 1833 och hade varit soldat på Vretstorp sedan 1859 och nu blivit torpare. Hans hustru hette Anna-Greta Andersdotter (1823) och deras son Knut Emil (1864). 1918 hörde 1.0 ha åker och 0.03 ha trädgård till fastigheten (0.53 ha lerjord och 0.50 ha sandjord). Där odlades havre på 0.40 ha (250 kg skörd), 0.20 potatis (1 000 kg), foderrotfrukter 0.03, odlad jord för höskörd 0.40 (800 kg). På torpet fanns då 1 ko, 1 kalv, 1 griskulting och 5 höns. Fastigheten tillhörde även då Ekeby, men arrenderades av svärdfejaren Knut Emil Nyström, som då (1918) var 54 år gammal. En svärdfejare är en hantverkare som monterar, polerar och dekorerar svärdsklingor. 

Ekonomiska kartan 1958

Från 1911 bodde här lantbruksarbetaren Karl Antonius Åberg (1887), uppvuxen på Vretstorp och hustrun Ellen Strid (1890), uppvuxen på Olstorp. Ellen fick en dotter 1910, Elin, med okänd fader. 1911 gifter hon sig med Karl och får med honom barnen Sven (1913), Anna (1915) och Stina (1921). Anna flyttar till Stigtomta 1932, men flyttar hem igen året efter och får 1935 den ”oäkta” sonen Lars Mauritz. 1934 dör Ellen men Karl bor kvar med dottern Stina ända till 1952, då de flyttar till Larslund.  Karl dör i Nyköping 1979, nittiotvå år gammal. Mellan 1945 och 1952 bodde också lantbruksarbetare Anders Nylund här (han bodde tidigare på Lugnet). Han gifter sig med Stina och flyttar också till Larslund.

Bostadshuset 2013

Det ursprungliga huset, som var vitrappat och låg längre in från vägen med kortsidan mot stora vägen med infarten väster om huset (nu öster om huset), brann ner 1963, vilket jag själv var vittne till. Det fanns också en lada som låg längst med skogskanten. Nuvarande hus byggdes upp samma år som det gamla brann ner. Vid denna tid, 1959–65, bodde Per (1921) och Karin Hurtig (1931) med sex barn (varav fyra pojkar) i huset. De hade först bott i ett hus vid Ödesby, men flyttade till Karlslund när huset i Ödesby brann ner. Per arbetade på Ekeby. Därefter bodde sju familjer på Karlslund fram till 1990-talet: 1966–70 Helmersson, 1970–72 Eriksson, 1972–75 Hallberg, 1975–83 Björn och Gunilla Karlsson, 1985(?) Andersson, 1984–91 Thunström, 1991–1995, Berger och Holmqvist och 1996–1999 Kalle Westerberg. Sedan år 2000 bor Hans och Galina Österberg här.

Carlsdal

Eventuellt låg tidigare Carlsdal här. Carlsdal eller Nybygget (kan också vara det Nybygget som nämns under Trädgårdsstugan) som det också kallas låg under Ekeby kronogård. Det byggdes 1826. Den första som bodde här var torparen Carl Ersson (1793, som huset verkar vara uppkallad efter, och hustrun Hedvig Bergstedt (1782). De har barnen Johan Adolf (1813), Carl Gustaf (1817), Ulrika Christina (1821) och August (1826). De flyttar till Bettna 1830. Den andra och sista familjen som bor här är stalldrängen Pehr Hansson (1799) med hustru Maja Pehrsson (1806) och barnen Carolina (1828), Pehr Otto (1830) och Anna Charlotta (1833). De flyttar 1833.