Petterslund och Solstugan

Petterslund

Häradsekonomiska kartan 1897 – 1901. Petterslund är byggnaden längst till höger.

Petterslund är en backstuga som låg ca 130 m öster om Sjölund på Senestas ägor. Det nämns första gången 1832, då det troligen byggdes av Per Nilsson, som också har fått ge namn till stugan. Petterslund betyder Peters skogsäng.

Dödad genom överkörning

Per Nilsson eller Peter, som han också kallades, föddes 28 december 1803 vid Sjölund. 1825 blir han dräng vid Helgesta men 1828 flyttar han till Leksätter. 1832 flyttar han till Peterslund. Han blir sedermera skräddare.

Han bor ensam ända till 1852 då pigan Ulrika Kristina Kullsdotter med sin ”oäkta” son Carl Johan (1850) flyttar in till honom. Hon får där ännu ett ”oäkta” barn, Ulrika Charlotta (1854). De gifter sig 28 feb.1858 och får ett barn Hedda Lovisa, den 31 december 1858, som dör 1861 2 ½ år gammal av strypsjuka (difteri). De får även sonen Per August (1863), men han dör vid Hummelbol i Valinge ”dödad genom överkörning” 19 september 1889. Han är då 26 år gammal. Ulrikas son Carl Johan flyttar 1863 till Senesta Nedergård som dräng. Peter Nilsson dör 17 december 1874 av bröstsjukdom. Hustrun beskrivs nu som ofärdig och flyttar tillsammans med dottern Ulrika Charlotta till Tallstugan i Stigtomta

Undantagsstuga

Från 1875 till 1882 bor det tre barn familjer (ett eller två barn) i huset. 14 mars 1882 flyttar förre ägaren till Senesta Nedergård Karl Peter Ersson (1820),  hans hustru Anna Katarina Lovisa Andersdotter (1822) och sonen Axel Henning (1863) hit. Detta blir deras ”undantagsstuga”. Hustrun dör 1884.Vid hennes död flyttar dottern Klara Lovisa (1852) hem. Hon gifter sig 1886 med snickaren från Gölstugan Karl Gustaf Johansson (1855). De flyttar till Jägarholmen 1888. Då flyttar änkan Ulrika Johanna Ljungman (1811) in och hjälper till. Karl Peter Ersson dör 1891, sjuttioett år gammal

I hans bouppteckning uppges att han ägde en ko och en mindre bodbyggnad. Änkan Ljungman bor här ytterligare sex år.

Familjen Plan och två års straffarbete

1898flyttar Peterslunds sista familj in. Det är skomakare Johan Robert Plan (född 1852 i Bärbo) med sin familj. De kommer från Isakstorp  backstuga under Bärsta. Hustru heter Hedda Sofia Persson (1856) och barnen Hedda Elionore (1885), Alma Cecilia (1888), Hildur Viktoria  (1890), Amanda Lovisa (1893), Knut Leopold  (1895) och Erika Gustava    (1899). Det innebär att det bor åtta personer i den lilla backstugan.

Robert Plan döms av Jönåkers häradsrätt 22/4 1899 för första resan stöld till två års straffarbete och förlustig medborgligt förtroende, till dess två år förflutit från det han blivit frigiven. Han kommer dock inte hem någon gång, utan blir intagen på hospitalet i Nyköping såsom sinnessjuk. Där blir han kvar till sin död 26/2 1934. Familjen flyttar på hösten 1899  och skriv därefter på socknen.

Sedan bor ingen längre vid Peterslund, och det rivs så småningom. Nu finns det bara rester kvar av jordkällaren och några grundstenar. I Riksantikvarieämbetets Fornsök beskrivs den på följande sätt: ”5×4 m (NNÖ-SSV), invändigt 2×2 m st med 1 m h och 1 m br kallmurade väggar, av rundade stenar. Vall i kanten, 1 m broch 0,2-1,3 m h. Öppning åt SSV. Ca 10 m N om är en stenformation på den plana berghällen, 5×4 m (ÖNÖ-VSV) med en rad av sten, 0,2-0,5 m st i kanten. VSV kanten är stenfri. Okänd funktion.” . Skylt om platsen har satts upp av Stigtomta hembygdsförening 2018.

Foto mot vägen där en del av torpgrunden syns.

Foto mot vägen där en. en del av torpgrunden syns

Solstugan

Solstugan, som beskrivs som en backstuga, låg ca 350 m öster om Sjölund på backkrönet avden gamla vägenmot Stigtomta på Ene ägor. Namnet har huset förmodligen fått från det höga och säkert soliga söderläget.

Solstugan nämns första gången i kyrkböckerna 1795. Då bor Pehr Nilsson (1738) med hustrun Stina Gabrielsdotter (1744) och döttrarna Stina (1775) och Magdalena (1783) där. De kommer från Sjölund. Pehr dör 1805, sextiosju år gammal, av hetsig feber (kan ha varit allt från influensa till lunginflammation). Magdalena flyttar hemifrån. Stina får fyra ”oäkta” barn: Greta (1794), Stina (1798), Jonas (1803) och Maja Stina (1810).  Det var vanligt med ”oäkta” barn vid denna tid, men fyra stycken var ovanligt och väcker en del frågor. Var det samma man som var far till alla barnen? Var det en man som på något sätt tog på sig ansvaret för barnen inofficiellt?

Änkan Stina dör 1817 av ålderdom och är då sjuttiotre år gammal. Vid denna tid bor det en annan änka i Solstugan. Det är Anna Persdotter (1773), som bor där med sonen Anders Peter (1808). De flyttar till Nykyrka 1820. 

1818 har det flyttat in en liten familj från St. Malma. Det är också en änka, korpralsänkan Stina Ersdotter (1883) som bara är trettiofem år. Hon har med sig dottern Anna Stina (1810) och sonen Erik (1810). De flyttar också 1820.

1820 flyttar Stina Pehrsdotter, som nu har hunnit bli fyrtiofem år gammal, tillsammans med sonen Jonas till näraliggande Eneby Hagstuga. Hon har gift sig med den tjugofyra år äldre torparen Per Andersson (1751), som dör tio år senare. Kan det ha varit han som var far till alla barnen och nu tog sitt ansvar? Stinas dotter Anna Flyttar till Halla 1814. Vad som hände med hennes andra två barn, Greta och Maja Stina är oklart.

Efter 1820 finns det inga flera som är skrivna på Solstugan och förmodligen rivs den kort därefter. Det finns bara lite tegelstensrester kvar av huset. Skylt om platsen har satts upp av Stigtomta hembygdsförening 2018.