Haglund (30)

Häradsekonomiska kartan 1897-1901. Haglund är den röda pricken i mitten av kartan.

Ortnamnet Haglund är en sammansättning av hag, som betyder hägnad och lund som betyder skogsdunge. Haglund blir då den inhägnade skogsdungen. En annan, kanske troligare förklaring var att huset var uppkallad efter någon som hette Hag i efternamn. Hag var ett ganska vanligt soldatnamn, bland annat fanns det en Carl Gustav Hag på Flygarstugan 1848 – 52. Haglund finns i husförhörslängder från 1785 och fram till 1895. Haglund var ett torp norr om vägen 50 meter öster om Hånövik på Senestas ägor (nu ägt av Ene). Grunden samt spisröse finns fortfarande kvar och är utmärkt med skylt.

Torpgrundsskylt 2013

Det verkar ha varit en mycket hög omsättning av människor på Haglund, få bor kvar längre än fem år. Den första det finns uppgift om är torparen Wahlberg som bodde här 1785. Mellan 1791 och 1800 bodde Jonsson (1732) med sin hustru Anna (1733) och sonen Johan (1764) tillsammans med tre andra här. Bland de sista som bodde här fanns arbetsdrängen Karl Johan Johansson (1835). Han bodde här 1881 med sin hustru Matilda Sofia Ersdotter (1838). Karl Johan drunknar 1882. Kort därefter flyttar arbetsdrängen Karl Wilhelm Berglund (1849) in. Han och Matilda gifter sig 1884 och flyttar då därifrån.