Hasselvik (1)

Häradsekonomiska kartan från1897-1901

Namnet Hasselvik kan verka egendomligt eftersom det är ganska långt till vattnet, men innan sjösänkningen på mitten av 1800-talet fanns det en sjö som hette Lillsjön och den låg nära Hasselvik åt öster. Det finns också mycket hassel i området. Huset har kök och ett rum på nedervåningen samt två rum på loftet. Det hörde tidigare till Ellesta, men är nu friköpt. Huset byggdes 1877 (men det verkar ha funnits någon typ av hus här 1872, kanske en lada) och de första som bodde där var skomakaren Karl Albert Finnman (1848) och hustrun Hedvig Sofia Pehrsdotter (1844). De bodde tidigare i soldattorpet Båtstugan på Väsbys marker. De hade sönerna Carl Göran (1876) och Lars Johan (1878). Där bodde också drängen Carl Johan Persson (1858). 

Hedvig Sofia dog 1905 av lungsot. Karl Albert gifte året efter om sig med Hilda Helena Lundin (1861). Båda hade kommunala uppdrag, Karl Albert var suppleant i pensionsnämnden och Hilda ledamoten i samma nämnd. Karl Albert dog 1929 av cancer, 81 år gammal. Hilda Helena bodde fortfarande kvar i huset, som efter henne kallades för ”Finnmantorpet”, till mitten av 1940-talet. Hon flyttade då till Ellesta där hon dör av ålderdomssvaghet 1951, 89 år gammal. Enligt kyrkböckerna är det dock bara Karl Albert son Lars Johans (1878) som är skriven här 1940. Därefter hyrde en familj Andersson från Nyköping Hasselvik som sommarbostad. Hon hette Alice och var sömmerska medan han arbetade på NK:s möbelfabrik.

Hasselvik 2013

Från 1960 bodde Erik Julin (1906) här. Erik hade vuxit upp på gården Ellesta, som hans bror Per tog över. Erik var biologilärare vid Nyköpings högre allmänna läroverk. Han hade en speciell metod när han varje termin skulle sätta betyg. Han ropade upp varje elev, tittade på eleven och skrev sedan ner betyget i sin betygsbok. Hans doktorsavhandling hade titeln ”Vessers udde: mark och vegetation i en igenväxande löväng vid Bjärka-Säby” och var klar 1948. Året därefter gav han ut en bok med titeln ”De svenska daggmaskarterna”. På läroverket skämtades det om att han var specialist på maskarnas kärleksliv. Eriks hustru hette Kerstin Julin och var också lärare vid läroverket. Hon var adjunkt i svenska och tyska. Hasselvik avstyckades och friköptes 1967. 1968 avstyckades en del av Ekebys mark och sammanfördes med Hasselvik. Erik planterade sällsynta växter på tomten, som tyvärr blev stulna. Han planterade också ett valnötsträd där. Erik avled 1990, men Kerstin fortsatte att använda torpet ända tills det 2007 såldes till Caj Rydén och Christina Pettersson.Nordväst om Hasselvik finns en obebyggd tomt som avstyckades från Ellesta 2008. Den ägs av systrarna Maria och Elisabet Renck, som är syskonbarnbarn till Erik Julin.