Stensätter (25)

Karta 1830

Stensätter är huset åt väster på kartan, medan Haglund är huset åt öster.

Det fanns tidigt ett hus här som ibland beskrevs som en backstuga ibland som torp och som tillhörde Senesta. Det stavas ibland Stensäter. Från1783 till1790 bor en torpare Svensson (1740) här med sin hustru Brita Svensdotter (1747) två söner (födda 1769 och 1777) och en dotter (1772). Efter detta finns inte huset med i husförhörsböckerna förrän 1821, då torparen Erik Ersson med familj flyttar hit från Stavstugan (se mer om dem där). Torparen Jonas Andersson flyttar hit 1840 från Råby med sin hustru Maja Stina Lindqvist (1810). Han äger torpet under förpantningsrätt. Den innebär att han erlade en viss summa i pant för en viss tid (förmodligen fyrtionio år), varefter jordägaren har rätt att återlösa panten mot pantsumman + ränta + ersättning för gjorda förbättringar. Torparens betalning består av dagsverken eller en arrendesumma. Jonas dör 1844 av lungsot. Året efter gifter Maja Stina om sig med drängen Gustav Pehrsson från Vrena. Ytterligare ett år senare, 1846, får de dottern Gustava Albertina. De bor kvar här fram till 1867.

Drunkning

De sista som bor här, från 1891, är torparen Karl Petter Boström (1835) med hustru Eva Kristina Ersdotter (1834) och dotter Eva Charlotta (1864). Eva Kristina dör 1895 av kräfta. Sonen Karl Leander (1878) drunknade 5 januari 1890 (en vecka senare drunknade en sextonårig ficka från Helgesta Fiskarstuga). Karl Petter och dottern bor kvar fram till 1913, då han flyttar till Fattighuset och hon till Senesta. Huset revs någon gång därefter.

1918 har fastigheten en areal på 0.65 ha. Det är en del av Senesta 2 och ägs av Erik Andersson. Marken arrenderas vid denna tidpunkt av Carl Richard Nylin som också arrenderar Stavstugans mark. 

Bostadshus 2013

Det nuvarande huset är från 1966, då tomten styckades av från Senesta. Det ägdes då av Oscar Johansson, som var vaktmästare vid Sporthallen i Nyköping. När han dog 1994 tog hans fru och två barn över var sin tredjedel och sålde det samma år till Lars och Marie-Louise Annerstedts dotter Fia. Huset hyrdes mellan 1997 och 2006 av Peter Caspary och därefter av Tommy Pettersson till 2015, då Erik Annerstedt (son till Lars och Marie-Louise) flyttar in. Mellan 2017 och 2020 hyrde Örjan och Margit Ödbro här. Från 2020 är det Åsa Lejonstål och Mats Blomgren som hyr huset.Berget ovanför har tidigare benämnts Räfsberget