Väsby

Lantmäterikarta från 1762

Här beskrivs gårdar/torp som finns eller har funnits på den mark som nu tillhör gården idag eller på mark som tidigare tillhört gården. Detta är en preliminär beskrivning som kommer att fördjupas under 2020-talet. 

Första kända uppgifterna om Väsby är från 1349. Namnet har sitt ursprung från att det ligger väster om en tidigare gård, förmodligen Ellesta.

Under mitten av 1500-talet utgjordes Väsby av tre gårdar. Två av dessa var frälsehemman under Åkerö och ett var kyrkohemman. Det har sedan under lång tid funnits tre gårdar på Väsby: Västergården, Mellangården och Östergården (med geografisk placering i denna ordning). Alla tre gårdarna hade ½ mantal. Östergården var under lång till militieboställe för en skalmejablåsare. Från 1830 så benämns de tre gårdarna (räknat från väster) nr 1, 2 och 3 (på lantmäterikartan ovan från 1762 är motsvarande benämningar C, B och A).

Från 1854 ägdes Västergården och Mellangården av Josef Andersson (1819). Hans hustru Anna Karlsson (1831) hade vuxit upp på gården. De fick tre söner och fem döttrar. Josef dör 1895 och Anna 1912. Innan dess, år 1900, har Anna varit inblandad i en het strid med socknen om grindar vid Väsby backe (upp mot Glasberget). Läs mera om detta på http://carneck.se/vagar/. Efter Annas död verkar sonen och grosshandlaren Knut (1866) ha blivit ägare till Väsby 1, 2 och 3, medan hans syster Charlotta (1869) var ägare till Väsby 3. Riktigt hur ägandeförhållandena såg ut är oklart. Efter att Knut dog 1921 blev hans två barn Tyra Hellman (1897) och Karl Gustaf Knutsson (1899) nya ägare. Någon gång senare tar Karl Gustav över helt och flyttar från Norrköping till Väsby 1930. Han gifter sig 1935 med Ebba Ulrika (1909). De får barnen Carl Björn (1938) och Jan Gustaf (1940). 

1945 säljs gården till Henrik Albert Yngesjö (tidigare Andersson) (1892), som är gift med Sigrid Teresia (1897). De har barnen Erik Gustav Henrik (1918) och Ester Lilly Eivor (1921), som också flyttar till gården. De har också ett fosterbarn, Alf Göran (1942). Erik gifter sig och får fyra barn. Han dör 1997 och bor då i Stugan på Kälkestas mark.

1960 säljs gården till Gösta (1913) och Aina (1912) Pettersson. De har sönerna Tomas, Ulf och Claes. Claes tar över gården 1979. Gösta dör 1986 och Aina 2014 (101 år gammal). Gården omfattar nu 60 ha åker och 70 ha skog.

Västergården

Västergården är förmodligen gårdens äldsta bostadshus. Det användes som bostad fram till 1950-talet. Därefter har det varit magasin. Under 2021 görs en omfattande renovering av huset.

Mellangården

Mellangården har länge fungerat som mangårdsbyggnad för den sammanslagna gården. Den är uppförd ca 1850 (kanske redan i mitten av 1700-talet) och delvis ombyggd 1914. Till byggnaden hör också två flyglar från 1700-talet varav en används som bostadshus. I denna mangårdsbyggnad bor Claes Petterson och Liselotte Jonsson. 

Östergården

Huset byggdes om från två till en lägenhet 1986. Nu bor Patrik Üebel här.

Hönshuset

På denna plats låg tidigare ett hönshus. Bostadshuset som finns här nu är byggt 2016. Här bor Klara Pettersson, som vuxit upp på gården, och Fredrik Rigeståhl.

Väsbystugan

Huset byggdes som arbetarbostad 1937. Nu bor här Helena Ekstrand.

Charlottastugan

Foto 2022

Charlottastugan är förmodligen byggd som arbetarbostad någon gång före 1842. Den har senare fått sitt namn efter Charlotta Andersson (se inledningen) som bodde här under många år på 1900-talet (hon dog 1964, 95 år gammal). Charlotta var 1913 den första kvinnan i socknen som fick ett politiskt uppdrag när hon blev ledamot av pensionsnämnden. Tomten, som omfattar 0,39 ha, avstyckades 1936. Sedan ca 15 år bor här Ella Nowak och Nicklas Kelemen.

Holken

Holken ligger efter Glasberget (från Väsby) på vänster sida om vägen. Den avstyckades från Väsby 1948, då huset byggdes. Tomten omfattar 1,1097 ha. Den förste ägaren var Gösta Ekwall (1898) som var VD för Wedholms AB i Nyköping. Han sålde fastigheten 1959 till Nils Kähr (1907). Nu är det dottern Monika Kähr som äger huset.

Båtstugan

Båtstugan var ett soldattorp, nr 69. Den ligger 100 meter norr om vägen mellan Väsby och kyrkan, där sundet mellan Yngaren och Hallbosjön är som smalast. Första uppgifterna är från 1677. Den första kända soldaten är Niels Erichson, som antogs som soldat 1681. Detta talar för att torpet inte tillkom som soldattorp, utan att det hade annan funktion innan. Den sista soldaten var August Vestberg (1870) som var antagen 1890 och fick avsked 1907, vilket var en tid efter att indelningsverket var avskaffat. Ett tragiskt öde som drabbade en av soldaterna här, Johan Öhman, finns beskrivet på, http://carneck.se/nagra-manniskooden/. Tomten är avstyckad men tillhör Väsby gård. Nu bor Tommy Pettersson och Lena Johansson här.

Under en tid har det funnits två bostadshus vid Båtstugan. Det ena (se bilden) har ibland kallats Stora Båtstugan och det andra Lilla Båtstugan. Det verkar som om Lilla Båtstugan tillkom ca 1789, men husen är inte separerade i kyrkböckerna förrän 1818 och namnen Stora och Lilla Båtstugan tillkom inte där förrän 1823. I Lilla Båtstugan bodde det främst torpare, men även skomakare. De sista som bodde i huset, som nu är rivet, var den före detta soldaten Karl Johan Fält (1838) och hans hustru Hedda Lovisa Persdotter (1834). Karl Johan var antagen 1859 och var i tjänst fram till 1889. Hedda dog här 1912 och Karl Johan året efter.

Knutsborg

Knut Strid (1886) var kyrkvaktmästare i Halla och uppvuxen i Olstorp nära Harhålet. Han var gift med Elsa Åberg (1892) som var uppvuxen i torpet Vretstorp som låg 100 meter ifrån Olstorp. De var de första icke fattiga som bodde i Fattigstugan. 1939 köpte de tomten (0,1871 ha) intill av Väsby och lät bygga ett hus där 1941/42. De behövde lite större utrymme för sig och de två tvillingparen Hans/Karl och Karin/Margit. Huset döptes till Knutsborg. Elsa dör 1968 och Knut 1973. 1969 köptes huset av fiskaren (vid Björklunda) Allan Ledin (1913) och hustrun Anna (1914). Allan dog 1983 och Anna 1985. 1983 togs huset över av dottern Eva som numera bor där tillsammans med maken Per Olof Eriksson.

Sjögläntan

Karin, Knut och Elsas (se Knutsborg) dotter född 1917, gifter sig med Olle Nilsson (1915) från Kälkesta. De köper en tomt (0,1844 ha) av Väsby på andra sidan vägen och låter 1948 bygga huset Sjögläntan. Olle och Karin får sonen Kent. Olle dör 1989 och Karin 2006. Kent bor nu i huset tillsammans med Barbro Torstensson.