Flygzoner och spionballong

Flygzoner

Runt landets flygplatser finns kontrollzoner, inom vilka man inte får flyga med drönare utan tillstånd. Dessa zoner finns beskrivna på en UAV-karta (UAV= Unmanned Aerial Vehicles), som man kan hitta på www.daim.lfv.se. För vår del är det Skavsta som är den aktuella flygplatsen och den västra gränsen för flygzonen sträcker sig från Halla kyrka och söderut genom Nordnäset.

Spionballong 

Spionballong vid Vårskogsudden. Foto från F11 Museum..

När Artur Björklund, far till ”vår” sotare Anders Björklund, skulle avverka skog på Hånö tjugonde januari 1956 hittade han en stor ballong med utrustning stort som ett större kylskåp på isen 500 meter väster om Hånö. Han rapporterade detta till några snickare som arbetade på Sjölund. Dessa rapporterade vidare till bokhandlare Viking Kvant, ägare till Sjölund sedan året innan, som i sin tur informerade major Lothigius vid flygflottiljen F11. Artur Björklund vågade inte närma sig föremålet, då han inte visste vad det kunde vara. 

Försvarets forskningsanstalt ryckte raskt ut och tog hand om det upphittade och förde det till Stockholm. Till Artur Björklund sades det att det han hittat var en väderballong. Han tvivlade dock på detta, och att det var en spionballong, kom fram många år senare efter att Artur var död.

Ballongen var en del av kalla kriget och gick under namnet ”Moby Dick”. Det var USA som ville spionera på Sovjetunionen och Kina. Man producerade 2 800 spaningsballonger, varav bara 448 kom upp i luften. De skickades iväg mellan januari och mars 1956 från fem platser i Europa och färdades på mellan 13 000 och 15 000 meters höjd med hjälp av jetströmmarna. Av de 448 ballonger som skickades upp var det bara 44 som kunde bärgas. Fem av dessa hittades i Sverige, varav en på Yngaren. Den hade skickats upp från flygbasen Gardemoen utanför Oslo. Det som uppfattades som ”stort som ett kylskåp”, var omfattande kamerautrustning som under en vecka skulle ta bilder för kartering över Sovjetunionen och Kina och sedan hämtas upp i Stilla Havet. 

Totalt vägde utrustningen 652 kg. Den finns nu på F11 Museum.

”Vår” sotare Anders Björklund bodde med sambo och dotter på Ödesby (3) mellan 1984 och 1991. Hans farmor var syster med Alfred Andersson, fiskare på Tallsätter (13), och hans farfar var släkt med Vilhelm Björklund på Lill-Kjulsta (28).