Strandstugan (22)

Bostadshus 2013

Strandstugan byggdes i två steg, första delen 1964 och den andra delen 1976, av Magnus och Ulla Annerstedt. Här bor nu Rolf Annerstedt. Till detta hus hör också den mark som återstår av det ursprungliga Stavstugan (19), efter alla avstyckningar, ca 10 ha varav hälften vatten. Vid vattnet finns en bastu från mitten på 1990-talet och ett äldre båthus.