Enelund (24)

Bostadshus 20§13

Detta hus, Enelund, vars mark ursprungligen tillhörde Stavstugan (19), byggdes av Lars och Marie Louise Annerstedt 1971. De bodde där permanent fram till 1995, då huset köptes av David Löfgren som vuxit upp på Sörkärr. Han bor där tillsammans med Anna Johansson.