Sund

Lantmäterikarta från 1686

Här beskrivs gårdar/torp som finns eller har funnits på den mark som nu tillhör gården idag eller på mark som tidigare tillhört gården. Detta är en preliminär beskrivning som kommer att fördjupas under 2020-talet. 

Första kända uppgifterna om Sund är från 1384. Namnet har sitt ursprung från att det ligger vid ett sund av Yngaren, vilket var tydligare före sjösänkningen i mitten av 1800-talet.

Under mitten av 1500-talet var Sund ett frälsehemman under Åkerö. Under lång tid har det militieboställe för en fältväbel (en titel som ändrades till fanjunkare på 1830-talet). 

1918 köptes gården av Johan Peter Alfred Jonsson (1853). Han hade varit torpare på Ottorp i Halla från 1901 och arrenderade sedan Björklunda (Prästgården) mellan 1908 och 1918. 1929 tog sonen Karl Sigfrid Jonsson (1895) över driften av gården och 1935 även ägandet. Karl Sigfrid dog redan som fyrtiosjuåring år 1942 och dennes son Tage (1929) tog senare över gården. Tage fick två söner, Torbjörn och Tommy. Efter Tages död 2014 tog Tommy över gården.

Gården som omfattar 46,5801 ha, varav 23 ha åker och 13 ha skog. Åkern arrenderas sedan länge av gården Kjulsta.

Mangårdsbyggnad

Foto från 1940-talet. Sörmlands museums samlingar.
Foto 2022

Mangårdsbyggnaden är från slutet av 1800-talet. Här bor Tommy Jonsson och Annika Nevrell.

Det finns tre tomter som är av avstyckade från den ursprungliga gården

Halla-Ekeby 1:4

Huset byggdes 1946. Det finns uppgifter om att det var Folke Westerberg (som var son till Charles Westerberg i Nyköping och senare chef för ABB) och en ingenjör från Näverkvarn som lät bygga huset. De lär ha finansierade bygget av flera fritidshus runt Yngaren.

Huset byggdes förmodligen för gården Ekeby med tanke på att hyras ut till sommargäster. De första kan ha varit Agnar och Inga Edfors. De bodde i Nyköping och han hade en rörfirma. Säkert vet vi att Edfors köpte huset 1955 för 3 000 kr, samma år som tomten avstyckades. Det var samma år som Einar Matton på Ekeby sålde flera fastigheter till sommargäster (Lugnet, Tallsätter och Sjölund) för att senare samma år sälja hela gården till svärsonen Tom Barkman. Tomten omfattar 0,4914 ha.

Paret Edfors sålde sedan fastigheten året efter, 1956, till tandläkare Sten Holm för 25 000 kr. De har sedan gått vidare i släkten. Nu är det Stens sonson Johan Holm och hans fru Carina som bor här.

Sund 1:2

Huset byggdes 1946. Det finns uppgifter om att det var Folke Westerberg (som var son till Charles Westerberg i Nyköping och senare chef för ABB) och en ingenjör från Näverkvarn som lät bygga huset. De lär ha finansierade bygget av flera fritidshus runt Yngaren.

I början av 1960-talet bodde en familj Berner här. Från någon gång på 60-talet fram till mitten av 1970-talet bodde familjen Åkerstedt (han var hovrättsassessor) från Stockholm här. Därefter och fram till 1986 bodde en byggmästare Rundgren här. Från 1986 har Torbjörn Jonsson, som vuxit upp på gården, huset som sommarstuga tillsammans med sin fru Linda. Tomten, som är på 0,3199 ha, avstyckades 1996.

Sund 1:3

Huset, som kallas, Blå huset byggdes 1961 av s k ”Anabräder” . Tomten var inte avstyckad och byggnaden stod således på ofri grund. Anita och Hans Lindkvist har ägt huset, liksom Elisabeth von Wartburg. Huset har köpts av gården Sund, som avstyckade tomten 2017 och hyrs nu ut till sommargäster. Tomten omfattar 0,1544 ha.