Fornminnen

Fornminnen. Detaljerad beskrivning.  En ännu mera detaljerad beskrivning finns på riksantikvarieämbetets hemsida om fornfynd. Liten fetlagd bokstav syftar på markering på bifogad karta, medan siffran är Riksantikvarieämbetets klassificering (siffran föregås av Halla respektive Stigtomta beroende på vilken av de gamla socknarna fyndet ligger i).

 • Gravfält
  – Söder om Ekeby (j, 1) (Är markerat). 110 x 60 meter, bestående av 19 högar och 5 runda stensättningar. Från stenålder, bronsålder och järnålder.
  – 200 meter nordost om föregående gravfält (e, 4). 190 x 50 meter, bestående av 7 högar och 18 runda stensättningar. Från stenålder, bronsålder och järnålder.
  – 100 meter öster om föregående gravfält (f, 5). 130 x 70 meter. 1 hög och 19 runda stensättningar.
 • Gravar. Högar och stensättningar. Samtliga från bronsålder/järnålder.
  – 50 meter norr om infart till Ekeby på vänster sida om stora vägen (a, 66). Hög/gravar, 10 meter i diameter. 
  – 50 meter sydväst om Ekeby (c, 64). Hög/gravar. En hög på 7 meter i diameter och en stensättning på 3 meter i diameter. 
  – Nära stora huset vid Ekeby (d, 65). Hög gravar. 13–14 meter i diameter. 
  – 200 väster om Eggardsnäs (g, 6). Stensättning/gravar. Tre stycken, 11, 4 och 8 meter i diameter. 
  – 50 meter söder om infart till Ekeby på höger sida om stora vägen (b, 3). Stensättning/gravar. Kvadratisk med 8 meters sida. 
  – 300 meter norr om väg till badhuset på höger sida om vägen (h, 63). Stensättning/gravar. 7 meter i diameter. 
  – 200 meter norr om väg till badhuset på höger sida om vägen (i, 63:2). Stensättning/gravar. 8 meter i diameter.
  – 200 meter norr om Karlslund, höger om vägen (k, 62) Stensättning/gravar. 6 meter i diameter.
  – 100 meter norr om Karlslund, vänster om vägen (l, 61) Stensättning/gravar. 6 meter i diameter. 
  – Sydost om Lugnet (n, 55 och 56). Två stensättningar/gravar och grav markerad med sten/block. Stensättningarna är 14–15 meter och 6 meter i diameter. 
  – Längst ute på åsen vid Vårskogsudden (o, 54). Stensättning/gravar. 6 meter i diameter. 
  – Vid Stockstugan (r, 129). Två stensättningar.
 • Bebyggelser
  – Eggardsnäs (se mera om detta under avsnittet Hus) (7). Slott/Herresäte Medeltid/nyare tid.
  – Nära Ekeby (93). Bytomt/gårdstomt. Medeltid/nyare tid.
  – Haglund (se mera om detta under avsnittet Hus) (236). Torp/bebyggelselämningar. Grund 8 x 4 meter. Medeltid/nyare tid.
 • Skärvstenshögar.Detär en kategori av fornlämningar på boplatser. Skärvstenshögarna utgörs, som namnet antyder, främst av eldsprängd sten, men innehåller också kol, sot, hushållssopor och föremål som verkar vara nedlagda som offer.
  – Vid Stockstugan (r, 129). Två skärvstenshögar – boplatser.
 • Föremål
  – Väster om Tallsätter (p, 59). En stenyxa 14,4 cm lång. Stenålder – nyare tid.
  – 100 meter söder om Sörkärr (q, 58). Tre stenyxor hittade 1935. Stenålder – nyare tid. 
 • Lämningar
  – Vänster om vägen in mot Harhålet (m, 60). Område med högliknande bildning ca 50 X 20 meter bestående av tre förhöjningar varav en på 14 x 8 och två på 8 x 4 meter. Möjligen kan bildningarna vara de vilka åsyftas med de ättehögar varav en utgrävd större samt ett par mindre skall vara belägna invid Lugnet.
  – 50 meter norr om infart till Ekeby, vänster sida av vägen (a, 66). Fornlämningsliknande lämning. 10 meter i diameter.
 • Väg – hålväg (s, 57)
  – 6 – 8 meter vänster om stora vägen, 10 meter öster om väg till Sörkärr. 50 meter lång. Järnålder/medeltid/nyare tid.