Kjulsta

en gård med en spännande historia

Förord och läsanvisningar

Denna lilla skrift har tagits fram till ett besök vid Kjulsta i Stigtomta Hembygdsförenings regi 30 juli 2017 av Claes Carneck med hjälp av Arne och Bodil Eriksson. Familjen Kjulsten och Gunilla Otterström har också bidrar med information. Syftet med skriften är att sprida kunskap om gårdens historia, byggnader, människor och verksamhet.

Uppgifterna bygger på skriftliga och muntliga källor, se närmare under rubriken Källor. Många uppgifter i mantalslängder är svåra att tyda. Skriften innehåller säkert felaktigheter. Rättelser och kompletteringar kan skickas till min mejladress. Årtal inom parentes efter namn anger födelseår. När tilltalsnamn inte är känt anges samtliga kända förnamn. Det är främst män som framträder i skriften. Det är dels en följd av faktiska förhållanden och dels vilka uppgifter som är möjliga att få fram.