Henningslund och Marieberg (18)

Henningslund byggdes 1879 av skomakaren Henning Sjöberg, som då var 26 år. Han bodde tidigare på Sjölund och hade ingen familj. Redan efter två år emigrerade han till Nordamerika. Han reste 20/5 1881 från Göteborg med ångaren Marsdin och ankom till Hull, England. Hans slutdestination var staden Springfield i delstaten Illinois. Efter tre år där flyttar han av okänd anledning tillbaka till Sverige och till sin födelsesocken Björkvik. Där gifter han sig 1885 och får fem barn. Han försörjer sig som sadelmakare. En sadelmakare tillverkade utöver sadlar även piskor, pistolhölster, reskoffertar och läderarbeten till vagnar. Henning dör 1920, 67 år gammal av cancer. 

Ekonomiska kartan 1958

Marken tillhörde fortfarande Sörkärr när huset byggdes. 1910 köptes den från Sörkärr av Johan August Johansson med en areal på 0,535 ha. 1918 ägde han fortfarande Henningslund, som då bestod av 0.50 ha åker och 0.02 ha trädgård, som till sin helhet bestod av sandjord. På 0.20 ha av åkern odlades havre som gav en skörd på 180 kg, potatis på 0,27 ha gav 1 350 kg och rotfrukter på 0.03 ha gav 1 000 kg. På torpet fanns då 1 ko, 1 kalv, 1 får, 1 griskulting och 9 höns. Marken arrenderades 1918 av Gustaf Karlsson, som då ägde Sörkärr. När det gäller den bit mark som ligger vänster om vägen upp till Henningslund, där Marieberg ligger, och en bit av det lilla gärdet bakom Henningslund fanns ett 50-årigt avtal om utnyttjanderätt från 1911. Det förlängdes 1962 på ytterligare 50 år, men köptes loss från Ekeby 1999.

Gustav Robert Strid (1853) och hans hustru Johanna Matilda Jonsson (1855) flyttade till Henningslund 1916 med sonen Karl-Otto (1894) och fostersonen Bengt (1910). Gustav dör där av magsår 1920. Då flyttar Johanna och Bengt till fattighuset. Familjen Strid bodde på Henningslund tillsammans med en annan familj bestående av före hemmansägaren Karl Erik Eriksson Frölén (1866), hustrun Alma Sofia Pettersson (1869), sonen Erik Gustaf Reinhold (1898) och fostersonen Karl Folke Pettersson (1908). 1931–35 ägde och bodde mejeristen Axel Johansson (1878) och Hanna Sofia Larsson (1880) i Henningslund.

Bostadshuset 2013

Från 1935 fram till 1955 bodde Henning (1885) och Edit Pettersson (1893) här. De hade en ko, några höns och en häst. Kon flyttade han runt med hjälp av ett spett och kedja för att den skulle få gräs.1955 köps huset av Birger (1903) och Olga Johansson (1907). De har två döttrar, Elly och Siv. Familjen bodde där året runt och Birger arbetade som lantarbetare först på Kjulsta och senare på Ekeby. Olga städade på Kjulsta och Ekeby. De hade höns och Birger odlade lite havre där det nu är björkskog för att ha som mat till hönsen. De odlade mycket potatis och hade stora jordgubbsland vars gubbar de sålde till närboende. Någon bil hade de inte. Det gick ju bussar till Stigtomta och Nyköping på den tiden och matbussen kom en gång i veckan. Ytterligare lite mark köptes till från Sörkärr. De två systrarna Elly och Siv tog över huset 1978 och hade det som sommarbostad. 1997 tog Elly (Olsson) över huset själv och bodde där på somrarna med sin man Sten Olsson. År 2009 tog Elly och Stens dotter Susanne Lundgren över huset. Huset består av tre rum och kök. Kök och vardagsrum på nedervåningen och två sovrum på övervåningen. Huset skiljer sig från de flesta hus byggda vid denna tid genom att det fanns två rörspisar på övervåningen (en finns kvar). De flesta enkla hus vid denna tid hade inte vindar som var inredda för boende. Speciellt är också att ytterdörren är vit och att det verkar vara den ursprungliga färgen.

Marieberg

Till höger om stora huset (sett från vägen) finns en stor lada och till vänster ett mindre boningshus som heter Marieberg. Huset byggdes 1884 och den första som flyttade in var förre soldaten August Åberg (1833) och hans hustru Maja Lotta Persdotter (1823). De kom från soldattorpet Flygarstugan, där han bott i tjugoåtta år (vilket var ovanligt lång tid i ett soldattorp). Det är möjligt att torpet byggdes av gården Sörkärr som ett som ett ålderdomstorp till August för lång och trogen tjänst på soldattorpet. August dog 1902 av slag. Maja Lotta bodde kvar till sin död 1910 (dog av ålderdom), från 1906 tillsammans med dottern Anna Augusta (1864) som flyttat hem igen. Det berättas från början på 1900-talet om två gummor på Marieberg som la huvudet på sned åt var sitt håll när de pratade med barn. Det måste ha varit Maja Lotta och Anna Augusta.

Senare bodde Johan Karlsson på Marieberg fram till 1918. 1918 ägdes även Marieberg av Johan August Johansson. Marken kopplat till huset var 0.2 ha, enbart sandjord och brukades av ägaren själv. Det odlades potatis på hela arealen och skörden var 800 kg. Någon gång åren därefter drabbades huset av en eldsvåda och revs. Det byggdes upp igen, men med tunna brädväggar och inte alls vinterbonat. Olga (se Henningslund) använde huset som tvättstuga och i huset fanns även en varpställning samt en handdriven mangel. Huset har 2020 iordningsställts för att på nytt kunna fungera som bostad.

Handelsbod

Vid Henningslund fanns i början på 1900-talet en handelsbod, där man kunde göra mindre inköp. Förmodligen var det bara mellan 26 oktober 1901 och 6 mars 1902. Under denna tid bodde nämligen handlande Karl Wilhelm Engbom, (1876) här tillsammans med sin hustru, Hedvig Amalia Karlsson (1970). Mellan 2014 och 2017 hade man ett sommarcafé. Det hette Henningslunds trädgårdscafé, men när vi gick dit med våra barnbarn så kallade vi det för ”grisfika” med tanke på att det sedan 2015 finns linderödssvin där. Från 2017 finns det också tre bisamhällen och en äppelodling. På Henningslund finns också loppis och det säljs lokalodlade produkter.