Handledningar i hembygdsforskning

Dessa handledningar har jag tagit fram för att flanera att forska kring sina eller andras gårdar och torp. Inriktningen på handledningarna är att ge kunskap/stöd kring både hur man hittar information och hur man kan sammanställa/skriva denna information.

Även om en del fokus ligger på lokal hembygdsforskning, så torde mycket i handledningarna även vara relevanta för hembygdsforskare i andra delar av landet.