Vretstorp (8)

Namnet stavas ibland med W. Vretstorp är förmodligen en sammankoppling av vred och torp. Det betyder då ”nybygget vid vägkröken”. Det skulle passa bra eftersom huset ligger där vägen svänger. En alternativ förklaring är att ordet bygger på vret = liten inhägnad åker. Huset tillhör Ekeby. Tomten är avstyckad. Huset var soldattorp nr 71 tillhörande Södermanlands regementes livkompani. Det var en funktion som togs över från Sjölund (16) 1763, men tjänsten som soldat var vakant fram till att Petter Össberg antogs 1776. Det som förvirrar något är att Vretstorp beskrivs som soldattorp på en karta från 1749, men inte finns med som soldattorp i mantalslängderna vid denna tid. Det som ytterligare förvirrar är att för den rote det handlar om, nr 71, var Ösby rotegård. Sjölund hörde vid denna tid till Ösby medan Vretstorp hörde till Ekeby. Det var först 1843 som Ekeby köpte Ösby.

Tidigaste uppgift i husförhörslängd är från år 1776. Det året bodde en torpare med namnet Pehr Jönsson (1751), hans hustru Helena Ersdotter (1748) och döttrarna Anna (1770) och Catharina Christina (1775) här. Samma år kom soldat Petter Össberg (1752) med hustru Brita (1754) och sonen Nils (1775).

Karta 1842

Soldatänka två gånger

Carl Elm (1790) kom hit som ung soldat 1809. Han kom till Vretstorp direkt efter att ha deltagit i ett fälttåg 1808 – 1809 (bör ha varit mot Ryssland eller Danmark). Hans yrke var annars orgeltrampare. Samma år som han kom till Vretstorp träffade han den fyrtiotreåriga soldatänkan Anna Pehrsdotter (1766) från Södra Harstugan (12). De gifter sig, flyttar ihop och får en son Carl (1810). Hon var tidigare gift med soldaten Anders Hagtorn och hade med honom tre barn: Anders (som bara är sex år yngre än sin styvfar), Anna och Jan. Anders Hagtorn dog i fälttåg tjugotredje december1809 (kanske var han ute i samma krig som Carl Elm, om man riktigt vill låta fantasin löpa fritt skulle man kunna tänka sig att Anders är dödligt sårad och Carl sitter på hans dödsbädd efter slaget vid Piteå mot Ryssland 25 augusti 1809, Anders ber Carl ta hand om hans hustru Anna och de tre barnen, Carl lovar att göra det). Carl och Anna bodde på Vretstorp ända till 1845, då han fick avsked efter att ha tjänat utmärkt väl och bevistat ytterligare ett fälttåg 1813 – 14 (bör ha varit mot Norge). 1846 flyttar båda till fattigstugan, där Carl dog av bröståkomma 1852, 62 år gammal. Från 1850 får han lön som orgeltrampare vid den nyligen införskaffade orgeln. Anna som nu blivit soldatänka för andra gången lever fram till 1859 då hon dör av ålderdom, 92 år gammal. 

Ombyggnad

1814 gjordes en syn av torpet, som då bestod av stuga med bod. Man konstaterar att stugan är gammal och oduglig. Den skulle redan vid en syn 1811 byggas om helt. Nu bestäms det att ombyggnaden skall vara klar 1 oktober 1816. Till den skall det åtgå 50 fot timmerstockar (ca 15 meter). Ny spis och bakugn skall byggas med 500 tegel. Stugan skall ha två fönster och förkammaren ett. Huset skall få ny stenfot och rödfärgas. Även fähus och loge rödfärgas och får ny halm på taket. Gärdesgården förbättras.

1820 finns det en person på Vretstorp som har mindre sidensaker. Det finns ingen som dricker kaffe eller te och inte någon som brukar tobak.

Bostadshuset 2013

1918 hörde 4 ha åkermark (2 ha lerjord och 2 ha sandjord) till fastigheten. Det har förmodligen varit området mellan Vretstorp och Yngaren och en del på andra sidan stora vägen. Den odlades enligt följande (skörd i kg inom parentes): höstvete 0,15 (100), höstråg 0,20 (150), havre 1,00 (600), potatis 0,50 (1 000), foderrotfrukter 0,03 (1 000), odlad jord för höskörd 1,97 (8 000) och ren träda 0,15. Det fanns 2 kor, 3 får, 1 griskulting och 11 höns. Marken arrenderas vid denna tidpunkt av Carl Erik Åberg (1863). Han var soldat och bodde där sedan 1897. Innan dess var han soldat vid Flygarstugan, där han bodde med familjen från 1884. Han fick avsked 1911, men bodde fortfarande på Vretstorp 1930 (han dog 1938 av åderförkalkning). Han var gift med Anna Charlotta Karlsson (1860), som dör 1946, 86 år gammal. 

Nio barn

Carl Erik och Anna Charlotta har nio barn: Anna Julia (1883), Knut Erik (1885), Karl Antonius (1887) blir lantarbetare och gifter sig med Ellen Strid på Olstorp och flyttar till Karlslund, Karl Einar (1889), Ella Maria (1892), Alida Josefina (1894), gifter sig med en kördräng på Väsby, får tvillingar och flyttar till Ekeby, Carl Werner (1898), Carl Fredrik (1900) som blir jordbruksarbetare/kördräng och gifter sig med Märta Andersson på Ekeby och flyttar till Lugnet där han dör 1926, och Karl Evert (1908) som blir jordbruksarbetare och gifter sig med Julia Eriksson på Ekeby 1936. Karl Evert och Julia bor på Vretstorp tills 1937, då de flyttar till Ekeby efter att samma år fått en dotter, Els Britt Maria. På Ekeby skulle Karl Evert skulle köra in hö. Det åskar och hästarna blev rädda och Karl Evert skadas allvarligt. Han får besöka sjukhuset mycket efter detta och återhämtar sig aldrig riktigt. Familjen flyttar kort tid efter händelse och Karl Evert dog innan han hann fylla femtio år. Anna Charlotta bor kvar på Vretstorp till 1945 och dör året efter, 86 år gammal av ålderdomssvaghet. Familjen har en grav på Halla kyrkogård. Ella Maria (se ovan) får en ”oäkta” son Knut Halvar (1911) med Knut Strid på Olstorp sonen dör efter två dagar, hon gifter sig med Knut 1913, men hinner innan dess få en dotter, Frida Maria (1913), 1924 får de en son, Karl Evert, som dör efter fyra år av tbc;

Avstyckning med frågetecken

Från 1948 bor stalldrängen Henning Robert Karlsson (1886) här med sin hustru Dorotea Elisabeth (1893) och dotter Iris Elisabeth (1929). Henning dör 1955. Iris flyttar två år därefter, men Dorotea bor kvar till 1973, då hon flyttar till Värnamo. Där avlider hon 1980, 87 år gammal. Avstyckningen av tomten gjordes 1955 (samma år som Lugnet, Tallsätter och Sjölund avstyckades och såldes). Kanske var tanken att familjen Karlsson skulle köpa huset men att detta inte kunde fullföljas eftersom Henning Karlsson dog detta år.

Därefter har det varit sommarbostad. Börje och Kerstin Arvidsson bodde här från 1973 till 1988. Sedan bodde Karin och Mats Larsson fram till 2003. En kvinna som hette Susanna bodde där sedan i 1½ år. 2005 – 2018 bodde Birgitta Falkeborn här. Hon har vuxit upp i gula huset intill Halla skola där hennes far var lärare (dessutom var han kantor). 

Huset består av kök, rum och loft. På denna lilla yta bodde således familjen Åberg bestående av elva personer kring år 1900. Det finns två eldstäder. 2019 genomförs en omfattande renovering av torpet och därefter används torpet till korttidsuthyrning.