Hus – övergripande

Här redovisas de hus och bostäder som finns och har funnits inom området. Som bostad räknas hus som används, eller har använts, för boende. En bostad kan bestå av flera bostadshus om de har samma ägare och ligger i närheten av varandra, vilket gäller för Ekeby, Sjölund, Henningslund och Stavstugan. Inom området finns 24 bostäder och 10 tidigare bostäder utan nya hus på platsen: Eggardsnäs, Eknäset, Trädgårdsstugan, Carlsdal, Norra Harstugan, Södra Harstugan, Christinelund, Flygarstugan, Haglund och Hällstugan. För några är platsen oklar.

Husen har följande ålder (2019):
       – 24 år       2 hus: Sjölund och Sjöstugan 
25   – 49 år      4 hus: Sjölund 1, Enelund, Stockstugan* och Lill-Kjulsta 
50   – 99 år      8 hus: Strandstugan, Stensätter, Karlslund, Hånövik,
Olstorp 1, Sörkärr, Lillstugan Sörkärr och Björkeberga.                           
100 – 199        4 hus: Hasselvik, Lugnet, Henningslund och Ödesby (?)
200 –                 6 hus: Ekeby, Olstorp, Vretstorp, Tallsätter, Stavstugan och
Stenbacken.

* Huset är äldre, men har flyttats hit inom denna tid. 

Fem av de nya husen har byggt där det funnits ett gammalt hus: Sjölund, Karlslund, Stensätter, Lill-Kjulsta och Sörkärr.     

1918 tillhörde alla hus i vårt område, utom Henningslund, de stora gårdarna Ellesta, Ekeby, Kjulsta, Ene och Senesta samt den mindre gården Sörkärr. Sedan dess har många hus friköpts, men även 2019 är ägandet till viss del koncentrerat: sex hus hör till Ekeby, fem hus hör till familjen Annerstedt och fyra hör till familjen Löfgren. Övriga nio hus ägs av var sin familj.

Köpmän från Nyköping

Fram till början på 1960-talet var området befolkat antingen av åretruntboende eller av sommarboende från Nyköping (Annerstedt, Arvidsson, Kalling, Julin, Kvant, Esping och ”Skrot-Pelle”), varav fem var köpmän. På 60- och 70-talet kom stockholmarna och köpte en del hus (Schnittger, Bråberg, Lejon, Reuterwall, Röijersten och Gelin). Detta innebar också att antalet akademiker ökade. På den tiden var det många barn i området jämfört med situationen idag. I början på 60-talet fanns det ca 25 personer som var under tjugo år, medan det idag är 2.

Om det finns flera hus som har samma namn har det äldsta huset angetts bara med namnet, medan övriga fått tillägg med en siffra (Olstorp 1 och Sjölund 1).

Uppgifter om vilka människor som bott i huset under äldre tider bygger på uppgifter i husförhörslängder. Karl den XI:s kyrkolag från 1685 gav prästen i uppgift att föra bok över sina sockenbor. Det finns uppgifter från den tiden i Halla församling, medan de tidigaste uppgifterna från Stigtomta församling är från 1700-talet.

Ortnamn

Två av husen har med namnet säter (eller sätter) i namnet: Tallsätter och Stensätter. Säter betyder skogsäng/utmarksäng och indikerar att platsen kan ha haft denna funktion under sen järnålder. Det är få –säter-namn som har ett personnamn som förled, utan det vanliga är att förleden har koppling till bygd eller natur (som fallet är för de två husen i vårt område). Sex av husen har namnet lund i namnet: Sjölund, Enelund, Karlslund, Kristinelund, Henningslund och Haglund. Lund betyder skogsdunge. Henningslund blir då Hennings hus vid skogsdungen. Det finns två hus som slutar på torp: Vretstorp och Olstorp. Torp betyder här nybygge. 75 % av alla torpnamn har ett personnamn som förled. Övriga namn har en mera självklar betydelse: vik, stugan, kärr, näs och by. Namnet Lugnet skiljer sig från de övriga eftersom det varken har koppling till egennamn, bygd eller natur, utan i stället förmodligen syftar på ett önskvärt tillstånd som skall råda här, nämligen lugn.

Två av husen har swimmingpool: Ekeby och Stenbacken. Tidigare har det funnits en på Sörkärr.Korttidsuthyrning inom området är ovanlig och har under 2010-talet bara förekommit i Stavstugans magasin. Det är vanligen gäster från Europa.

Hus från väster till öster

Många av personuppgifterna är hämtade från husförhörslängder. Dessa kan vara ganska otydliga och svåra att läsa vilket leder till att vissa uppgifter kan vara felaktiga. Pigor och drängar, som ofta bodde på de stora gårdarna, finns beskrivna endast i begränsad utsträckning.
Årtalen efter personernas namn avser födelseår. Namn inom parentes på soldater avser efternamn som man hade innan man tog ett soldatnamn. Privata uppgifter såsom ålder, dödsorsak, titlar och barn har vanligtvis inte tagits med om uppgifterna är yngre än ca femtio år. När det anges att X tillsammans med sin fru Y tog över huset Z har det inget med de juridiska ägandeförhållandena att göra. Någon kan t.ex. ha fastigheten som enskild egendom. 

Titlar finns angivna för en del människor som bodde i området tidigare. Detta för att det speglar en tid då yrkestitlar var viktiga och till stor del definierade vem man var. Vanligtvis är det männen som har titlar, beroende på att kvinnorna var hemmafruar. 

I en del av husen bor det människor året runt (definieras som att man är mantalsskriven här). Det är inte självklart att människor som är mantalsskrivna på en viss adress bor där mera än människor som inte är det. Antalet åretruntboende är 2019 tjugo personer.