Trädgårdsstugan (6)

Trädgårdsstugan låg öster om vägen ungefär i höjd med vägen in mot Ekebys badhus. Till bostadshuset hörde också två uthus (en lada och ett fähus?). Bakgrunden till namnet är okänt.  Här bodde det människor åtminstone från 1766, men inte 1749, och fram till 1847, då huset revs och flyttas till annan plats, oklart var.  Först har här bott skomakare och senare torpare. 1780 bodde sockenskomakaren Carl Wikström här. 1802–1811 bodde här skomakaren Gustaf Nilsson (1772), vars pappa också varit skomakare här, med hustru Maja Benglitz (1773), dottern Anna Maja (1800), sonen Carl Gustaf (1803), sonen Jan Peter (1807) och dottern Johanna (1810). 

Karta 1842

Uppsåt att mörda

Från 1788 bodde fiskaren Pehr Nilsson (1747) här med sin hustru Brita Eriksson (?) och sonen Jan (1774). 1789 uppmärksammas på sockenstämman att Pehr sitter arresterad för att han haft det ”gruveliga uppsåt att föröva mord”. Stämman konstaterar att han tidigare varit fiskare på Eriksbergs säteri från vilket han blivit vräkt eftersom han uppfört sig illa. Stämman noterar också att han ofta ”beträdes med fylleri och slagsmål” och att församlingen svårligen kan hysa en sådan brottslig person. Därför beslutar sockenstämman att han bara skall få vistas en kort tid inom församlingen efter tiden i arresten. Pehr Nilsson överklagar detta beslut och menar att socknen inte har rätt att avhysa honom ”emedan han torpet av stubbe upptagit” (gjort uppodling). Skattebonden Gustaf Eriksson på Ekeby, som äger Trädgårdsstugan, svarar på detta att Pehr Nilsson varken gjort något med byggnaderna vid torpet eller någon uppodling. Året efter meddelar pastorn i församlingen att Pehr Nilsson har flyttat till Björkvik.

1820 finns det en person på Trädgårdsstugan som har mindre sidensake och en som brukar tobak. Det finns ingen som dricker kaffe eller te.

Sista torparen

Den sista som bodde här var torparen, tidigare brovakten, Anders Persson (1795). Han bodde här från 1839 med hustru Christina Ersdotter (1799) och fyra barn: Matilda Christina (1829), Carl Anders (1831), Per August (1834) och Gustaf Adolf (1837). Kapten Rylander på Ekeby tar upp på sockenstämman att familjen blir utan bostad genom att huset skall rivas och flyttas om inte socknen kan ordna något. Familjen flyttar 1847 till Nybygget (det är nu tre barn som bor hemma). 1851 har de inga barn hemma. 1862 dör Mathilda Christina av vattensot. Då hade man en inhyse som hette Ersdotter (1780). Hon har samma efternamn som hustrun och kan ha varit hennes syster eller snarare mamma. Hon dör 1867, 87 år gammal. Anders bor där sedan själv till sin död 1887, då han är 92 år. Sedan är det inga flera som bor där. Platsen för Nybygget är okänt. Det är möjligt att det var i närheten av Trädgårdsstugan. Nybygge var en benämning på bebyggelse som gjordes på allmänning eller på kronoskog.