Hällstugan (31)

Generalstabskartan från 1877. hällstugan är pricken söder om vägen, medan Haglund är pricken norr om vägen.

Hällstugan låg vid vattnet ca 200 meter öster om Hånövik (29). Denna plats har haft flera namn. Vår familj har kallat det Körsbärsstället eftersom det finns flera körsbärsträd nere vid vattnet. Annerstedtarna har kallat det Kohagen eftersom det gick kor och betade där. Björklundsbarnen på Lill-Kjulsta kallade det Eriksbadet och på Senesta kallades det för Senestabadet eller bara badet. En båtklubb hade tidigare båtar här. Stora vägen gick fram till 30- eller 40-talet lite närmare vattnet här. Marken tillhör numera Ene.

Platsen där Hällstugan låg. Foto 2018.

Huset, som var en enkel backstuga, hörde till Senesta Nedergård och byggdes 1840. Det finns ingen husgrund kvar, men huset bör ha legat uppe i hagen eller möjligen på slänten ner mot sjön med slänten som bakre vägg. Detta eftersom huset byggdes före sjösänkningen (ca 2 meter på 1850-talet). De första som bodde här var före detta soldaten Jonas Blom och Märta Jonsdotter, som båda var 59 år när de flyttade dit. De sista som bodde där var syskonen Anders Peter och Anna Sofia. Anders dör 1894 och då flyttar Anna Sofia till bortre Sjölund. Därefter står huset tomt tills det rivs någon gång i början av 1900-talet. Huset har förmodligen fått sitt namn av de berghällar som finns nedanför branten.