Stockstugan (23)

Bostadshus 2013

Marken till Stockstugan var ursprungligen en del av Stavstugan (19). Här finns ett härbre som hämtades från Dalarna och byggdes upp igen 1943 av Magnus Annerstedt. Detta hus kallades för Stockstugan. Magnus och Ulla Annerstedt bodde här först. Sedan hyrdes det ut i flera omgångar: en kapten, möbelhandlare Rolf Possing (1917) och en bankdirektör på riksbanken i Nyköping. Lars Annerstedt bodde där också en tid. Det fanns då inte vatten eller el indraget. Rolf Annerstedt rustade upp huset och flyttade in där 1976. Lars och Marie Louise Annerstedt tog över fastigheten 1994 då denna tomt avstyckades i samband med ett arvskifte inom familjen. De flyttade då dit ett hus som är från ca 1840 och kommer från byn Höjden i Hammerdal i Jämtland