Runt harhålet

Harhålet (F) är numera namnet på en badplats vid Yngaren. Enligt ortnamnsregistret fanns benämningen 1936 och namnet syftar på ”platsen där harar gick fram”. Namnet, som är unikt, skulle utifrån detta bero på att det funnits mycket harar i detta område. Från 1960-talet till 1990-talet fanns det gott om harar i området. Nu är de färre, vilket kan bero på den ökade förekomsten av räv. Den äldsta uppgiften med namnet som jag har hittat är på en karta från 1858 och uppgifter om en isväg från 1852. Placeringen på äldre kartor är vid stranden ganska nära Olstorp 1 (10). 

En alternativ, och som jag tycker en mera trolig, förklaring till namnet Harhålet är följande. Den första soldaten vid Södra Harstugan (12) hette Måns Jonsson. Han antogs som soldat 1669 och han tog sig soldatnamnet Hare 1688. Han fick (det var vanligen kompanichefen som gav soldaterna namn, ofta efter soldatens egenskaper) kanske detta namn för att det passade hans karaktär, såsom snabb och spänstig. Ett soldattorp, som byggde på 1680-talet nära Harhålet, uppkallades sedan efter honom. Harstugan blir stugan där soldat Hare bor. Platsen nere vid vattnet blir då vattenhålet som låg nära Harstugan, dvs. Harhålet. Det var inte helt ovanligt att områden nära soldattorp uppkallades efter soldaten som bodde där. Dessutom kallades området norr om Södra Harstugan på 1700-talet för Harstuhagen. Namnet behöver således inte alls ha någon koppling till att det funnits mycket harar här.