Kvarvarande frågor

En hel del frågor har förhoppningsvis fått svar i denna skrift. En rad frågor återstår dock att ge svar på:

1. Var låg Norra Harstugan?

2. Var låg Nybygget?

3. Var låg Carlsdal?

4. Vad betyder Svarta hålet och hur gammalt är namnet?

5. Finns det fortfarande rudor i Svarta hålet?

6. Vad betyder Vårskogsudden och hur gammalt är namnet? Hette platsen tidigare Edebyholmen.?

7. Var låg Norra Fattighuset?

8. Vad betyder Yngaren?

9. Vad var det för hus som på 1800-talet låg där Lillstugan Sörkärr ligger nu?

10. Varför återvände snickare Henning Sjölund på Henningslund till Sverige bara tre år efter att han emigrerat till USA?

11. Har det funnits ett bostadshus vid Bostacken? Var kommer namnet Bostacken ifrån?

12. I vilken släktrelation stod de två ägarna till Ekeby Carl Johan och Carl Fredrik Rylander? 

13. När började man ta grus från grusgropen?

14. Varför är tomten vid Vretstorp avstyckad?

15. Vad finns det för gränsmarkeringar kvar på Hånö?

16. Har det funnits någon by- eller sockenallmänning i Halla?

17. Finns det en pråm på botten av Yngaren, mellan Hånö och Stavstugan?

18.  Hur såg klockarebostaden ut. Den som revs på 1940-talet? Bild önskas.